تیم بست برای اولین بار به دور نهایی شپگیزه راه یافت

در اولین بازی کوالیفایر اول دور هشتم لیگ کرکت اتصالات شپگیزه تیم بست با بازی جذاب حشمت الله شهیدی، فرهان زاخیل، عبدالرحمن و سلیم صافی با تفاوت ۶ دوش تیم سپین غر را به عقب زدند و بدون کدام باخت به فاینل مسابقات دور هشتم لیگ کرکت اتصالات شپگیزه ۲۰۲۲ م راه یافتند.
تیم بست برای اولین بار به دور نهایی شپگیزه راه یافت

در اولین بازی کوالیفایر اول دور هشتم لیگ کرکت اتصالات شپگیزه تیم بست با بازی جذاب حشمت الله شهیدی، فرهان زاخیل، عبدالرحمن و سلیم صافی با تفاوت ۶ دوش تیم سپین غر را به عقب زدند و بدون کدام باخت به فاینل مسابقات دور هشتم لیگ کرکت اتصالات شپگیزه ۲۰۲۲ م راه یافتند.

تیم سپین غر قرعه بازی را برنده شدند و نخست تصمیم گرفتند در مقابل تیم بست توپ اندازی کنند. کاپیتان تیم بست حشمت الله شهیدی از ۴۴ توپ ۶۲ دوش، فرهان زاخیل از ۳۵ توپ ۵۲ دوش و سمیع الله شینواری در ۲۵ توپ ۴۰ دوش ناسوخته به نفع تیم خود بدست آوردند و فرجامین هدف بازی را ۱۷۷ دوش تعین نمودند. برای تیم سپین غر اظهار الحق نوید، عصمت عالم و یمین احمدزی در بدل ۱۶، ۱۳ و ۴۷ دوش هرکدام به نوبه خود ۱-۱ بازیکن را از میدان بیرون کردند.

تیم سپین غر در بیست آور تعین شده با از دست دادن پنج بازیکن خود تنها ۱۷۰ دوش بدست آوردند و با تفاوت ۶ دوش شکست را پذیرفتند. برای ایشان شرف الدین اشرف از ۲۳ توپ ۴۴ دوش، شوکت زمان از ۳۹ توپ ۴۳ دوش و عثمان غنی از ۲۲ توپ ۳۲ دوش بدست آوردند. توپ انداز تیم بست عبدالرحمن رحمانی در بدل ۳۱ دوش ۲ بازیکن، سلیم صافی در بدل ۲۲ دوش و ضیاء زلاند در بدل ۴۴ دوش هرکدام ۱-۱ ویکت بدست آوردند.

کاپیتان تیم بست حشمت الله شهیدی لقب بازیکن برتر بازی، شرف الدین اشرف بازیکن استایلش و جایزه بیشترین شش دوش و عبدالرحمن رحمانی لقب تغیر دهنده بازی را دریافت کردند.

قابل ذکر است که تیم بست برای اولین بار به فاینل مسابقات متذکره راه یافته است و روز جمعه به مصاف برنده دومین کوالیفایر در فاینل این دور از مسابقات خواهد رفت.

بازنده مسابقه امروزی میان تیم های کابل و مس عینک از این دور از رقابت ها حذف و تیم برنده فردا در مقابل تیم سپین غر مسابقه دومین کوالیفایر را انجام خواهند داد.