تیم معماران بند کمال خان پیروز جام بند کمال خان در کندهار شد

اداره کرکت بورد افغانستان با اشتراک بازیکنان تیم ملی یک بازی بیست آوره به مناسبت افتتاح بند کمال خان در ولایت کندهار به راه انداخت.
تیم معماران بند کمال خان پیروز جام بند کمال خان در کندهار شد

این بازی که بین دو تیم ( نگهبانان بند کمال خان و معماران بند کمال خان) برگزار شده بود در نهایت به سود تیم معماران بند کمال خان خان پایان یافت.

قرعه این بازی را تیم نگهبانان بند کمال خان برد و نخست به توپزنی آغاز کرد که در بیست آور تعین شده با ازدست دادن چهار ویکیت ۱۹۸ دوش انجام داد. گلبدین نایب ۱۳۴ دوش، وقار الله اسحاقزی ۲۰ دوش و علی احمد ۱۶ دوش به سود تیم نگهبانان بند کمال خان انجام دادند، در حالیکه وفادار مومند دو ویکیت و شرف الدین اشرف یک ویکیت به سود تیم معماران بند کمال خان بدست آوردند.

تیم بند کمال خان در نیمه دوم بازی به توپزنی آغاز کرد که هدف تعین شده را در ۱۷.۳ آور بدست آورد. شرف الدین اشرف ۹۷ دوش، منیر کاکر ۴۰ دوش و عین الدین ۲۷ دوش به سود تیم نگهبانان بند کمال خان انجام دادند، در حالیکه گلبدین نایب دو ویکیت و حمید حسن یک ویکیت به سود تیم نگهبانان بند کمال خان بدست آوردند.