رحمت الله قریشی به عنوان رئیس جدید اجرایی اداره کرکت بورد افغانستان تعین شد

محترم فرهان یوسفزی، رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان و اعضای بورد اخیراً با تعدادی از نامزدهای انتخاب شده برای بست ریاست اجرائیه این اداره مصاحبه کردند که در نتیجه آن رحمت الله قریشی امروز به گونه رسمی به عنوان نامزد برتر به اداره معرفی شد.
رحمت الله قریشی به عنوان رئیس جدید اجرایی اداره کرکت بورد افغانستان تعین شد

آقای قریشی یک مدیر باتجربه است که بیش از ۲۳ سال تجربه کار در سازمان های مختلف ملی و چند ملیتی از جمله بانک جهانی ، سازمان ملل، توسعه جوانان، نظارت و ارزیابی و مدیریت پروژه ها دارد.

موضوف در این محفل از سوی محترم محمد نظیم جار عبدالرحیمزی سرپرست ریاست اجرائیوی کرکت بورد به کارمندان اداری معرفی شد.

رئیس اجرایی تازه منصوب شده همچنین از یکجا شدن اش با اداره کرکت بورد ابراز خرسندی کرد و گفت که اولویت وی توسعه و دست آوردها خواهد بود.

آقای قریشی افزود: (( یگانه هدف ما توانمند سازی کرکت و خوشی بخشیدن به هموطنان است، چراکه کرکت یگانه ورزشی در افغانستان است که مردم بیشتر علاقه مندش هستند و انشاالله در نتیجه عملی کردن پالیسی و اهداف بهتر این ورزش را یکبار دیگر به ورزش پرطرفدار در کشور تبدیل می کنیم.))

موصوف دارای دو مدرک ماستری در اداره عامه و مدیریت عمومی است و همچنین در کورس های مختلف علمی در اروپا و امریکا اشتراک کرده است.

آقای قریشی همچنین در مجالس بین المللی مختلف به نمایندگی از افغانستان در عرصه های اقتصادی – اجتماعی، به هدف پیشرفت جوانان و نوجوانان اشتراک کرده است.

قابل یادآوری است که مصاحبه و روند گزینش رئیس اجرائیه، به گونه شفاف انجام شد که در آن ضمن رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان، اعضای بورد و برخی کارمندان این اداره حضور داشتند.