تیم نگهبانان بند کمال خان جام بند کمال خان را به نام خود کردند

اداره کرکت بورد افغانستان امروز یک بازی بیست آوره به مناسبت افتتاح بند کمال خان بین دو تیم متشکل از بازیکنان تیم ملی تحت نام "جام بند کمال خان" در ورزشگاه بین المللی کرکت کابل به راه انداخت.
تیم نگهبانان بند کمال خان جام بند کمال خان را به نام خود کردند

این بازی بین دو تیم به نام های نگهبانان بند کمال خان و معماران بند کمال خان انجام شد که در نهایت بازی به سود تیم نگهبانان بند کمال خان پایان یافت.

قرعه بازی را تیم معماران بند کمال خان برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم مقابل توپزنی نماید. بازیکنان تیم معماران بند کمال خان در نیمه نخست به توپزنی آغاز کردند که در بیست آور تعین شده با ازدست دادن سه ویکیت ۲۲۵ دوش انجام دادند. حشمت الله شهیدی ۱۰۴ دوش و محمد شهزاد ۷۴ دوش به سود تیم معماران بند کمال خان انجام دادند، در حالیکه گلبدین نایب، شرف الدین اشرف و فرید ملک هرکدام یک ویکیت به سود تیم نگهبانان بند کمال خان بدست آوردند.

بازیکنان تیم نگهبانان بند کمال خان در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداختند و توانست در بیست آور تعین شده با ازدست دادن شش ویکیت هدف تعین شده را بدست آوردند. گلدین نایب ۱۰۰ دوش و رحمن الله گربز ۴۰ دوش انجام دادند، در حالیکه آفتاب عالم سه ویکت، حمید حسن، قیس احمدی  هرکدام یک ویکیت به سود تیم معماران بند کمال خان بدست آوردند.