ورکشاپ چهار روزه‌ی سطح اول داوری برای برخی داوران آغاز شد

ورکشاپ چهار روزه‌ی سطح اول داوری، امروز در دفتر مرکزی کرکت بورد افغانستان آغاز و الی تاریخ هفدهم دسمبر دوام خواهد داشت که اشتراک کنندگان در روز اخیر این ورکشاپ با برگزاری یک بازی، آموزش عملی نیز خواهند دید.
ورکشاپ چهار روزه‌ی سطح اول داوری برای برخی داوران آغاز شد

فردوس غنی مسئول دیپارتمنت توسعه بازی اداره کرکت بورد افغانستان در آغاز این ورکشاپ گفت: جای افتخار است که امروز برای نخستین باز این چنین ورکشاپی برای ۲۳ داور به راه می اندازیم. وی در ادامه افزود که این ورکشاپ به هدف بالا بردن ظرفیت و مهارت های داوران راه اندازی شده است.

آقای غنی خطاب به اشتراک کنندگان این ورکشاپ گفت: (( شما اینجا از داوران ملی می آموزید و مکلف هستید که تجارب تان را با داوران دیگر در ولایت ها و ولسوالی های تان شریک سازید.))

لازم به ذکر است که اشتراک کنندگان این ورکشاپ پس از فارغ شدن، می‌توانند که در بازی های ملی و بین المللی داوری نمایند.

در ورکشاپ یاد شده، داوران ۱۸ ولایتی شرکت کرده اند که از این پیش ورکشاپ های داوری ابتدایی را سپری کرده بودند.

گفتنی است که در روز اخیر کمپ، یک بازی در ورزشگاه کرکت غازی امان الله خان ولایت ننگرهار برای امتحان و آموزش عملی داوران نیز به راه انداخته می شود.