تیم آمو به مرحله نهایی جام غازی امان الله خان راه‌یافت

تیم آمو در دهمین بازی جام لیست ای غازی امان الله خان، بند امیر را با تفاوت هفت ویکیت شکست داد و توانست به مرحله نهایی راه پیدا کند.
تیم آمو به مرحله نهایی جام غازی امان الله خان راه‌یافت

تیم آمو در دهمین بازی جام لیست ای غازی امان الله خان، بند امیر را با تفاوت هفت ویکیت شکست داد و توانست به مرحله نهایی راه پیدا کند.

قرعه بازی دهم جام غازی امان الله خان را تیم آمو برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم بند امیر توپ اندازی نماید. تیم بند امیر در نیمه نخست به توپزنی آغاز کرد و در پنجاه آور با از دست دادن ۹ بازیکن توانست ۱۸۱ دوش به تیم مقابل هدف تعین کند.

آصف موسی توپزن تیم بند امیر در این بازی خوب درخشید و با ۱۲۱ توپ ۸۹ دوش انجام داد. همچنان شفیق الله غفاری ۲۶، حشمت الله شهیدی ۱۵ و محمد سردار ۱۴ دوش به سود تیم بند امیر انجام دادند.

در همین حال، ننگیالی خروتی سه ویکیت، عظمت الله عمرزی و میرویس اشرف هرکدام دو ویکیت، جمشید خان و شرف الدین اشرف هرکدام یک ویکیت به سود تیم آمو بدست آوردند. تیم آمو در نیمه دوم بازی به توپزنی آغاز کرد که توانست در آور ۳۲،۱ با از دست دادن سه ویکیت هدف تعین شده را بدست آورد و تیم بند امیر را با تفاوت هفت ویکیت شکست داد.

جاوید احمدی ۷۴، زاهد زاخیل ۵۴ و افسر زازی ۲۲ دوش به سود تیم آمو انجام دادند. در همین خال حمزه هوتک دو ویکیت و نجات مسعود یک ویکیت به سود تیم بند امیر بدست آوردند.

جاوید احمدی که در این بازی ۷۴ دوش انجام داد، جایزه بهترین بازیکن این بازی راه ازآن خود ساخت.

قابل یادآوری است که تیم های مس عینک و بند امیر فردا در بازی نیمه نهایی بازی های جام لیست ای غازی امان الله خان در ورزشگاه کرکت کندهار به مصاف هم بروند.