تیم مس عینک در نتیجه صد دوش کمال پیروزی را از آن خود کرد

تیمهای مس عینک و آمو امروز در نهمین بازی مسابقات جام غازی امان الله خان یا لیست ای در میدان کرکت کندهار مقابل یکدیگر بازی کردند، که در نتیجه تیم مس عینک توانست با انجام دادن ۱۰۷ دوش ناسوخته شاهد کمال کپیتان این تیم پیروزی امروزی را نیز از آن خود نماید.
تیم مس عینک در نتیجه صد دوش کمال پیروزی را از آن خود کرد

تیمهای مس عینک و آمو امروز در نهمین بازی مسابقات جام غازی امان الله خان یا لیست ای در میدان کرکت کندهار مقابل یکدیگر بازی کردند، که در نتیجه تیم مس عینک توانست با انجام دادن ۱۰۷ دوش ناسوخته شاهد کمال کپیتان این تیم پیروزی امروزی را نیز از آن خود نماید.

در آغاز بازی قرعه را تیم آمو برد و نخست تیم مقابل فیصله توپزنی نمود که در نتیجه در همه ۵۰ آور با از دست دادن ۹ ویکت ۲۵۳ دوش کسب و به تیم مس عینک ۲۵۴ دوش هدف تعین کرد که از جمله فرهان ذاخیل ۵۷، عمران میر ۳۴، ضیاءالحق ۲۸، جمشیدخان ۲۱، مراد مرادی و محمد سلیم هر کدام ۲۰ دوش انجام دادند. از میان توپ اندازان مس عینک شاهدالله کمال، ضیاءالرحمن و محمد هاشم هر کدام دو ویکت و نوراحمد یک ویکت آمو را بدست آوردند.

بعدا تیم مس عینک شروع به تکمیل نمودن هدف تیم آمو نمود که توانست در آور ۴۴هم بازی، هدف آمو را بدست آورده و پیروزی را از آن خود نماید که از جمله شاهد کمال کپیتان مس عینک بسیار خوب درخشید و ۱۰۷ دوش نسوخته انجام داد که برعلاوه وی اصغر اتل نیز ۷۵ دوش و رحمن الله ۳۵ دوش ناسوخته انجام دادند و تیمش را به حد پیروزی رساندند. باید گفت که از میان توپ اندازان آمو فقط کامل یک ویکت را بدست آوردند و دیگران نتوانستند تا جلو پیروزی تیم مس عینک را بگیرد.

قابل ذکر است که فردا حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح تیمهای بست و بند امیر در میدان کرکت کندهار مقابل یکدیگر وارد میشود.