فهرستهای بازیکنان افغان ابدالیان برای رقابت ها در مقابل عمان اعلام شد

کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان امروز فهرست‌های بازیکنان تیم افغان ابدالیان را برای رقابت های پیشرو بیست آوره و یکروزه در مقابل عمان اعلام کرد. اين مسابقات در مسقط پايتخت عمان سر از تاریخ ۱۲-ام اکتوبر آغاز و الی ۲۳-ام همین ماه ادامه میابد.
فهرستهای بازیکنان افغان ابدالیان برای رقابت ها در مقابل عمان اعلام شد

کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان امروز فهرست‌های بازیکنان تیم افغان ابدالیان را برای رقابت های پیشرو بیست آوره و یکروزه در مقابل عمان اعلام کرد. اين مسابقات در مسقط پايتخت عمان سر از تاریخ ۱۲-ام اکتوبر آغاز و الی ۲۳-ام همین ماه ادامه میابد.

شاهد الله کمال که در مسابقات ایمرجینگ جام ملت های آسیا کاپیتانی تیم افغان ابدالیان را بر عهده داشت، اینبار نیز کاپیتانی تیم افغان ابدالیان را برای رقابت های بیست آوره و یکروزه متذکره به عهده دارد.

تیم افغان ابدالیان به تاریخ ۹ اکتوبر به کشور عمان سفر میکنند و قرار به تاریخ ۱۲ و ۱۵ ما مذکور دو رقابت یکروزه و به تاریخ های ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۳-ام پنج رقابت بیست آوره را مقابل تیم عمان برگزار کنند.

فهرست تیم افغان ابدالیان برای رقابت های یکروزه مقابل عمان قرار ذیل است: شاهد الله کمال (کاپیتان)، نور علی، عبدالمالک، زبید اکبری، بهیر شاه محبوب، ناصر جمال، رحمن الله زدران، نعمان شاه (ویکت کیپر)، نوید اظهار، ضیا اکبر، نوید زدران، ابراهیم عبدالرحیمزی، اسحاق رحیمی، وفادار مومند و آصف موسی زی.

برای رقابت های بیست آوره بازیکنان ذیل برای تیم افغان ابدالیان انتخاب شده اند: شاهد الله کمال (کاپیتان)، شهزاد محمدی، افسر زازی، صدیق اتل، وفی الله، حضرت الله زازی، سمیع الله شینواری، کریم جنت، ننگیال خروتی، قیس احمد، ظاهر خان، سلیم صافی، وفادار مومند، نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیمزی و اعجاز احمدزی.

آقای میرویس اشرف؛ رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان در این رابطه میگوید: ((برای مسابقات مذکور تیم همه جانبه اعلام شده است، باید بگویم که هدف ما از این مسابقات مصروف نگهداشتن تیم الف یا افغان ابدالیان است تا به طور کامل برای رقابت های آینده آماده شوند و در کنار تیم ملی یک تیم قدرتمند دیگر نیز داشته باشیم.))

نامبرده افزود، امید دارم تیم افغان ابدالیان در مسابقات مذکور خوب بدرخشند و قابل یاد آوریست که تیم عمان نیز یک تیم قدرتمند است و توانایی خوب درخشیدن را دارند، امید دارم با استفاده از این فرصت روابط هردو اداره ورزشی فراختر شود.

شایان ذکر است که این برای اولین بار است که پس از گفتگو های رهبری هردو اداره، تیم های دو کشور به مصاف هم میروند که خود یک رول عمده در انکشاف روابط هردو اداره بازی میکند.