رئیس اجرائیه کرکت بورد با سفیر افغانستان در سریلانکا دیدار کرد

محترم داکتر حامد شینواری رئیس اجرائیه اداره کرکت بورد افغانستان عصر امروز در دفتر کاری اش، با محترم محمد اشرف حیدری سفیر افغانستان در سریلانکا دیدار کرد.
رئیس اجرائیه کرکت بورد با سفیر افغانستان در سریلانکا دیدار کرد

محترم داکتر حامد شینواری رئیس اجرائیه اداره کرکت بورد افغانستان عصر امروز در دفتر کاری اش، با محترم محمد اشرف حیدری سفیر افغانستان در سریلانکا دیدار کرد.

در آغاز نشست محترم حامد شینواری پیرامون برنامه های درازمدت، رشد و توسعه کرکت و روابط خوب با کشورها، به محترم محمد اشرف حیدری معلومات مفصل ارائه کرد.

آقای حیدری، سفیر افغانستان در سریلانکا، که سفیر غیر مقیم در تعدادی دیگر از کشورها مانند مالدیف، نیپال و بوتان نیز است، به رئیس اجرائیه اداره کرکت بورد افغانستان در رابطه به هماهنگی بیشتر بین بورد های کرکت افغانستان و سریلانکا، توسعه روابط، بازی های دو جانبه بین دو کشور، ارتقاع ظرفیت مربیان، داوران و کارمندان فنی کرکت بورد افغانستان اطمینان داد و افزود که هر افغان مسئولیت دارد که برای رشد و توسعه کرکت کشور کار کند و همچنان تاکید کرد که در زمینه های یاد شده با تمام توان تلاش خواهد کرد.

رئیس اجرائیوی اداره کرکت بورد افغانستان، از آقای حیدری تشکر کرد و دو طرف بر لزوم همکاری تأکید کردند.