جلسه هفته‌وار کارمندان به رهبری رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان برگزار شد

امروز جلسه هفته وار کارمندان اداره کرکت برود افغانستان به رهبری محترم فرهان یوسفزی رئیس عمومی این اداره برگزار شد که در آن مسئولان بخش های مختلف اداره کرکت بورد افغانستان ضمن صحبت در مورد کارهای انجام شده در هفته گذشته، برنامه کاری برای هفته آینده را نیز شریک ساختند.
جلسه هفته‌وار کارمندان به رهبری رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان برگزار شد

امروز جلسه هفته وار کارمندان اداره کرکت برود افغانستان به رهبری محترم فرهان یوسفزی رئیس عمومی این اداره برگزار شد که در آن مسئولان بخش های مختلف اداره کرکت بورد افغانستان ضمن صحبت در مورد کارهای انجام شده در هفته گذشته، برنامه کاری برای هفته آینده را نیز شریک ساختند.

همچنان در این جلسه در رابطه به برخی موضوعات مهم تصامیم نهایی نیز گرفته شد که هفته آینده همه مسئولان بخش های اداره کرکت بورد گزارش های شان را ارائه خواهند کرد. در این جلسه، آقای فرهان یوسفزی، به محترم رئیس احمدزی دایرکتر کرکت این اداره توصیه کرد که در پایان هر هفته یک جلسه بین کپتان و مربی تیم ملی برگزار کند تا هماهنگی بین آنها بیشتر شود و به توجه بیشتری به قدرت فریکی بازیکنان صورت بگیرد.

آقای یوسفزی به طوبا سنگر مسئول کرکت بانوان نیز توصیه نمود که کار های خود را برای ارتقا کرکت بانوان تسریع بخشد تا مساعد شدن امکانات فرصت قرداد دادن به بازیکنان زن نیز برابر شود. همچنان به مسئول کرکت بانوان هدایت داده شد که برای پوشش خبری کرکت بانوان در هماهنگی با بخش مطبوعات صفحه جدید تویتر و فیسبوک ایجاد کند.

در این جلسه به آقای نثار احمد امیری، رئیس منابع بشری توصیه شد که جلسه دیگری را با ادارات مربوطه برگزار نموده نگرانی های آنها را بشنود و امکانات لازم در اختیار شان قرار دهد و همچنان کارکنان هر بخش را تجدید نظر نموده و در صورت وجود کمبودی ها برنامه های ظرفیت سازی برای آنان برگزار نماید.

رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان به محترم نصرت مسئول بخش شکایات توصیه کرد که به شکایات بازیکنان و کارمندان توجه جدی نموده و گزارش سفر هیئت این اداره به ولایت ننگرهار را با وی شریک سازد و همچنان در این زمینه بر اساس اصول قانون فیصله نماید. به آقای حمید رشیدی، رئیس اداری کرکت بورد، وظیفه سپرده شد که کارهای زمین ورزشگاه جدید را با بخش های داخلی و بیرونی تعقیب و گزارش خود را در اسرع وقت آماده کند تا زمین ورزشگاه جدید کابل مشخص و برنامه کاری اش با هموطنان به اشتراک گذاشته شود.

در طی این جلسه، به آقای منهاج الدین راز، مسئول عملیاتی این اداره نیز دستور داده شد تا موضوع بازی ها و سفرهای خارجی را با شورای بین المللی کرکت تعقیب نماید و همچنان به اقای راز در مورد سازماندهی بازی ها با تعدادی از کشورهای عضو کامل رهنمایی صورت گرفت. آقای یوسفزی همچنین از مسئول عملیاتی، آخرین جزئیات در مورد مرحله بعدی لیگ برتر افغانستان را جویا شد و در این زمینه راهنمایی های لازم نمود. به آقای احسان عبید، مسئول کرکت داخلی، دستور داده شد که در زمینه برگزاری بازیهای داخلی، امکانات لازم را به همه ولایات ارائه دهد و گزارش کاری نمایندگان ولایات و زون ها را با بخش منابع بشری شریک سازد. همچنان به اقای عبید گفته شد که در برگزاری بازی های جام لیست ای مثل همیشه به تمام بخش های تخنیکی توجه جدی صورت بگیرد.

به محترم صدیق الله احمدزی مسئول بخش انجنیری وظیفه داده شد که با تمام شرکت های قراردادی که کار های ورزشگاه ها را به زمان مشخص آن انجام نداده اند برخورد قانون نماید و پس از این همه کار های ورزشگاه های یاد شده را از نزدیک بررسی کند. همچنان به محترم عتیق الله عباس مسئول مالی این اداره توصیه شد که بودجه سال روان را به شکل بهتر آن آماده و تا پایان سال جاری تمام حسابات مالی را با همه اداره بیرون تصفیه نماید.

به محترم اقبال ستانکزی مسئول امنیتی و تاسیسات این اداره وظیفه سرپرده شد که برنامه های امنیتی اداره کرکت بورد و اداره های ولایتی را هرچه بیشتر منظم ساخته و کار هایش را با هماهنگی ارگان های امنیتی تنظیم نماید. همچنان از وی خواسته شد تاسیسات اداره کرکت بورد در ولایات را به شکل بهتر آن زیر نظر داشته و از آن محافظت نماید.

همچنان به حکمت حسن مسئول مطبوعات اداره کرکت بورد افغانستان توصیه شد که مانند همیشه رویداد کرکت را به وقت مشخص آن با هموطنان شریک ساخته و تلاش نماید که پوشش خبری بازی های کرکت داخلی از رسانه های ملی و بین المللی همچنان ادامه داشته باشد.

رئیس اداره کرکت بورد افغانستان به محترم فردوس غنی مسئول بخش توسعه، هدایت داده که تمام اکادمی های کرکت را ثبت و راجستر و به بازی های کرکت انترکلب و بازی های کرکت مکاتب نیز توجه نماید همچنین باید دوره های آموزشی لازم را برای ریفری ها، مربیان، امتیاز شماران و بخش تحلیل گران ویدئو فراهم کند.

به آقای نجیب الرحمن عزیزی ، افسر ارشد بخش بازاریابی، توصیه شد که جلسات منظمی را با شرکت های علاقه مند به حمایت مالی برگزار کند و نتایج را در اسرع وقت با وی در میان بگذارد. در پایان جلسه، آقای فرهان یوسفزی رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان از مسئولین همه بخش ها به دلیل رفتار صادقانه و مسئولانه شان در اجرای وظایت، تشکر کرد و بار دیگر از همه خواست تا برای ایجاد شفافیت نهایت تلاش خود را بخرج دهند.