قرارداد لانس‌کلوزنر تا آخر ماه دسامبر پایان می‌یابد

اداره کرکت بورد افغانستان و لاس‌ کلوزنر، سرمربی تیم کرکت افغانستان در نتیجه توافق دوجانبه تصمیم گرفته اند که قرارداد آقای کلوزنر را به عنوان سرمربی تیم ملی افغانستان تمدید نکنند.
قرارداد لانس‌کلوزنر تا آخر ماه دسامبر پایان می‌یابد

اداره کرکت بورد افغانستان و لاس‌ کلوزنر، سرمربی تیم کرکت افغانستان در نتیجه توافق دوجانبه تصمیم گرفته اند که قرارداد آقای کلوزنر را به عنوان سرمربی تیم ملی افغانستان تمدید نکنند.

این آلروندر سابق آفریقای جنوبی، در ماه دیسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی به سمت سر مربی تیم ملی افغانستان گماشته شده بود که طبق قرارداد، دوره کاری اش تا آخر ماه دیسامبر امسال پایان می‌یابد. تیم ملی افغانستان در دوره مربیگری لانس‌کلوزنر از ۱۴ بازی بیست آوره در ۹ بازی، از ۶ بازی یک روزه در سه بازی و از سه بازی تست تنها در یک بازی به پیروزی رسیده است.

تیم ملی و اداره کرکت بورد افغانستان از خدمات و کارکرد های دوساله لانس‌کلوزنر قدردانی نموده و امید می‌برد که به موفقیت های مزید در دوره زندگی حرفه‌یی اش دست یابد.

گفتنی است که اداره کرکت بورد افغانستان پروسه استخدام سرمربی جدید تیم ملی را آغاز کرده است و تلاش دارد جاگزین برای آقای کلوزنر در مسابقات پیشرو پیدا کند.