رییس سرپرست عمومی کریکت بورد افغانستان


رییس سرپرست عمومی کریکت بورد افغانستان

بازیکنان ملی کریکت قهرمانان واقعی هستند که همیشه به کشور خود خوشحالی و افتخارات آفریده اند، آنان برای افغانستان دست آوردهای زیاد داشته و همیشه بیرق افغانستان را در استدیوم های بین المللی به اهتزاز در آورده است.


قابل ذکر است که همیشه پیام و صدای کریکت افغانستان را در نشستهای شوراهای بین المللی و اسیایی کریکت، به گوشهای مسوولین مربوطه رساندیم تا به کریکت افغانستان همه حقوق حقه داده شوند، بخاطریکه کریکت افغانستان هنوز هم امتیازات کشورهای درجه دوم را بدست می آورد، درحالیکه حالا تیم افغانستان دارنده عضویت کامل شورای بین المللی کریکت میباشد.

 
در ادامه باید بگویم که بازیکنان تیم ملی افغانستان باید به جام جهانی بیست آوره سال ۲۰۲۰م نیز آماده‌گی کامل داشته باشند که برایشان سهولت‌های زیادی را فراهم خواهم کرد، تا آنان در این مسابقات بدرخشند و نام افغانستان را بار دیگر به زبان‌های جهانیان بیاورند.


هم‌‌چنان یادآوری می‌کنم که تیم ملی افغانستان برای مسابقات یک روزه سال ۲۰۲۳م نیز آماده‌گی کامل خواهند داشت که برای رسیدن به این هدف تمام تلاشمان را خواهیم کرد. این اصل در هنگام آماده‌گی کامل بازیکنان امکان دارد که حالا بازیکنان صدای واحد کشور می‌باشند و برای افغانستان واحد کار و تلاش می ورزند.


موردی دیگری که در اولویت برنامه کاری من شامل است، اکتفای مالی اداره کریکت بورد از نگاه مالی می‌باشد و آرزو دارم که برای حمایت مالی تیم ملی کریکت یک کمپنی بزرگ را تشویق نمایم که این کار بسیار مهم و ضروری می‌باشد.
اما باید با اطمینان کامل گفت که بازیکنان ملی کریکت با گذشت هر روز در حال رشد می‌باشند و برای پیروزی تلاش می‌کنند، آرزو دارم که بازیکنان تیم ملی ما در آینده نسبت به حالا بهتر بدرخشند و برای آینده افغانستان یک قوه‌ی بزرگ و توانا باشند و مطمینم که آنان همیشه برای افغانستان واحد بازی خواهند کرد.

تشکر
عزیز الله فضلي
رییس عمومی کریکت بورد افغانستان