اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد میدان کرکت در بهسود ولایت ننگرهار بنام نجیب الله ترکی

Construction | 2020-12-29

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد میدان کرکت در بهسود ولایت ننگرهار بنام نجیب الله ترکی به شرکت نور متون انترنشنل

تاریخ پوست 2020-12-23 تاریخ بسته شدن 2020-12-29
دسته بندی Construction title.type Construction