تیم های زابل و سمنگان در برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند

تنها ورزشگاه های کرکت کندهار و غازی امان الله خان ولایت ننگرهار امروز میزبان مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان بودند که در این مسابقات تیم های زابل و سمنگان توانستند حریفان خود را شکست دهند.
تیم های زابل و سمنگان در برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند

تنها ورزشگاه های کرکت کندهار و غازی امان الله خان ولایت ننگرهار امروز میزبان مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان بودند که در این مسابقات تیم های زابل و سمنگان توانستند حریفان خود را شکست دهند.

بازی اول بین تیم های سمنگان و جوزجان انجام شد. تیم جوزجان در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۳۵ آور تعین شده با ازدست دادن ۹ ویکیت ۱۶۹ دوش انجام داد. عالم زیب ۳۳ دوش و اکرام ۲۰ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه جنت گل منگل سه ویکیت و شرافت مهمند دو ویکیت به سود تیم سمنگان بدست آوردند.

تیم سمنگان در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که هدف تعین شده را در آور ۲۷.۴ بدست آورد و تیم حریف را با تفاوت ۱۰ شکست داد. اسماعیل درانی ۵۳ دوش، جنت گل منگل ۵۲ دوش و صلاح الدین عبدالرحیمزی ۴۶ دوش به سود تیم خود انجام دادند.

بازی دوم بین تیم های زابل و فراه انجام شد. تیم زابل در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که ۴۶.۵ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۲۰۰ دوش انجام داد. رحیم سهاک ۵۶ دوش، احمد ولی ۳۸ دوش و نصیب الله ۳۲ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه حمیدالله و حمید فراهی هرکدام سه ویکیت و نجیب الله دو ویکیت به سود تیم فراه بدست آوردند.

تیم فراه در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در ۴۷.۲ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۱۷۸ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۲۲ دوش به تیم حریف واگذار کرد. عبدالجبار خان نوری ۱۲۲ دوش، بریال خان ۱۷ دوش و خان محمد ۱۰ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه نوید احمد، احمد ولی و رحیم الله سهاک هرکدام دو ویکیت، بلال خان، عمران خان و ظریف رضوان هرکدام یک ویکیت به سود تیم سمنگان بدست آوردند.

باید یادآور شد که بازی سوم امروز که قرار بود تیم تیم های لوگر و پکتیکا انجام شود، به دلیل بارش باران در ولایت خوست لغو اعلان شد.