کمپ آموزشی بازیکنان زیر ۱۹ سال در کابل آغاز شد

اداره کرکت بورد افغانستان یک کمپ آموزشی و تمریناتی را در کابل به هدف آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان تیم ملی زیر نزده سال، برای بازی های آینده در برابر بنله‌دیش و بازی های جام آسیا به راه انداخته است.
کمپ آموزشی بازیکنان زیر ۱۹ سال در کابل آغاز شد

اداره کرکت بورد افغانستان یک کمپ آموزشی و تمریناتی را در کابل به هدف آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان تیم ملی زیر نزده سال، برای بازی های آینده در برابر بنله‌دیش و بازی های جام آسیا به راه انداخته است.
این کمپ در دو مرحله به راه انداخته می شود، در مرحله نخست آن ۲۶ بازیکن شرکت کرده اند که مربیان داخلی در ۱۵ روز مشخص شده، روی مهارت های آنان کار خواهند کرد.
بازیکنان برای این کمپ تمریناتی و آموزشی بر اساس معیارهای انتخاب مانند نظم و دسپلین، تناسب اندام و عملکرد آنان در یک و نیم سال گذشته انتخاب شده اند و بازیکنان شرکت کننده همچنان تست یویو (YO-YO Test) را نیز موفقانه سپری کرده اند.


لازم به ذکر است که بازیکنان برای مرحله دوم این کمپ براساس عمکرد آنان در مرحله نخست، انتخاب می شوند که پس از پایان هر دو مرحله، فهرست بازیکنان برای تیم ملی زیر نزده سال، مشخص خواهد شد.
تیم ملی زیر ۱۹ سال افغانستان ضمن پنج بازی یک روزه بین المللی، یک بازی چهار روزه نیز با تیم بازیکنان زیر نزده سال بنگله‌دیش انجام میدهد.

همچنین قرار است ملی پوشان زیر ۱۹ سال در دسامبر سال روان در مسابقات جام ملت های آسیا ۱۹ سالان و در جنوری سال ۲۰۲۲ در مسابقات جام جهانی زیر ۱۹ سال شرکت کنند.