کمپ تمریناتی و آموزشی بازیکنان تیم ملی در کابل آغاز شد

اداره کرکت بورد افغانستان یک کمپ آموزشی و تمریناتی ۱۵ روزه را در کابل به هدف آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان تیم ملی برای بازی های آینده در برابر پاکستان، به راه انداخته است که در این کمپ روی مهارت های توپزنی، مهار کردن توپ و توپ اندازی بازیکنان کار خواهد شد.
کمپ تمریناتی و آموزشی بازیکنان تیم ملی در کابل آغاز شد

اداره کرکت بورد افغانستان یک کمپ آموزشی و تمریناتی ۱۵ روزه را در کابل به هدف آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان تیم ملی برای بازی های آینده در برابر پاکستان، به راه انداخته است که در این کمپ روی مهارت های توپزنی، مهار کردن توپ و توپ اندازی بازیکنان کار خواهد شد.


این کمپ به هدف آماده سازی بازیکنان تیم ملی برای سه بازی پنجاه آوره سوپر لیگ شورای بین المللی کرکت در برابر پاکستان به راه انداخته شده است که در آن ۳۰ بازیکن شرکت کرده اند.
همچنان پنج توپ انداز جوان که از پروسه (هنت) انتخاب شده بودند نیز در این کمپ شرکت کرده اند تا یکجا با بازیکنان با تجربه‌ی تیم ملی روی مهارت های خود بیشتر کار کنند.
حشمت الله شهیدی کپتان تیم ملی در رابطه به این کمپ می گوید: " این کمپ به هدف آماده سازی بازیکنان برای مسابقات با پاکستان ترتیب داده شده است تا مربیان ملی بتوانند روی جنبه های فنی بازیکنان کار کنند."
آقای شهیدی افزود: "بازی های پنجاه آوره سوپرلیگ شورای بین المللی کرکت در برابر پاکستان برای ما مهم است و تلاش خواهیم کرد که بهترین بازی به نمایش بگذاریم و جام پیروزی را به وطن بیاوریم."


لازم به ذکر است که بازیکنان برای این کمپ تمریناتی و آموزشی بر اساس معیارهای انتخاب مانند نظم و دسپلین، تناسب اندام و عملکرد گذشته انتخاب شده اند و بازیکنان شرکت کننده همچنان تست یویو (YO-YO Test) را نیز موفقانه سپری کرده اند.