رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان با اعضای کمیته گزینش دیدار کرد

عزیزالله فضلی، رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان امروز با اعضای کمیته گزینش بازیکنان این اداره دیدار و میرویس اشرف را به عنوان مسوول این کمیته اعلام کرد.
رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان با اعضای کمیته گزینش دیدار کرد

عزیزالله فضلی، رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان امروز با اعضای کمیته گزینش بازیکنان این اداره دیدار و میرویس اشرف را به عنوان مسوول این کمیته اعلام کرد.


در این دیدار، اعضای کمیته گزینش گزارشی از فعالیت های اخیر خود را به رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان ارائه و همچنان از انتصاب میرویس اشرف ابراز رضایت نمودند.
آقای فضلی در جریان سخنانش؛ به میرویس اشرف و اعضای کمیته گزینش دستور داد که تمام جنبه های فنی را در انتخاب بازیکنان در نظر بگیرند تا حق به حقدار برسد.


آقای میرویس اشرف ضمن قدردانی از آقای فضلی، قول داد که بازیکنان را بر اساس تجربه و همه جنبه های کرکت انتخاب کرده و به ملت و علاقمندان کرکت پاسخگو است.