راشد خان به عنوان کاپیتان تیم افغانستان برای مسابقات بیست آوره تعین شد

راشد توپ انداز معروف و قدرتمند تیم ملی در حالی به عنوان کاپیتان تیم ملی کشور در بازی  های بیست آوره منصوب شد که پیش از آن، این مسئولیت به دوش ملی پوش تیم ملی کرکت افغانستان، محمد نبی بود.
راشد خان به عنوان کاپیتان تیم افغانستان برای مسابقات بیست آوره تعین شد

راشد توپ انداز معروف و قدرتمند تیم ملی در حالی به عنوان کاپیتان تیم ملی کشور در بازی  های بیست آوره منصوب شد که پیش از آن، این مسئولیت به دوش ملی پوش تیم ملی کرکت افغانستان، محمد نبی بود.

محترم میرویس اشرف رييس عمومی کرکت بورد افغانستان در مورد انتصاب راشد خان به حیث کاپیتان بازی های بیست آوره بین المللی گفت که راشد خان یک ستاره و قهرمان شناخته شده تیم ملی کرکت کشور است، باور دارم مسئولیت محول شده را به نحو احسن و مسئولانه انجام خواهد داد.

وی همچنین افزود: ((راشدخان قبلاً نيز افتخار کاپیتانی تیم ملی را داشته و همۀ بازیکنان از وی راضی هستند مطمئن هستم وی در مقایسه با گذشته از عهده این مسئولیت به خوبی خواهد برآمد و با کاپیتانی وی تیم ملی کشور به مراحل جدید از موفقیت دست خواهد یافت.))
 
شایان ذکر است که راشد خان تا کنون ۷۴ مسابقه بین المللی  بیست آوره، ۸۶ مسابقه بین المللی یک روزه و پنج بازی تست انجام داده است که در آنها به ترتیب ، ۱۲۲، ۱۶۳ و ۳۴ ویکت بدست آورده است.

به شمول بازی در لیگ های بین المللی وی ۳۶۰ مسابقه بین المللی بیست آوره انجام داده است که در آن ها ۴۹۰ ویکت بدست آورده است و در کارنامه خود موفقیت ها و افتخارات عظیمی را به ثبت رسانده است.

راشد خان در مورد مسولیت تازۀ خود چنین میگوید: ((بدون شک اين یک افتخار بزرگ است که رهبری اداره اين مسووليت بزرگ کاپيتانی مسابقات بیست آوره را به من سپرد, گرچه اين کار سخت و دشوار است, اما عرق ريختن به کشور خود بايد اولويت باشد.))

او افزود، من قبل از اين نیز این مسوولیت بزرگ را انجام داده ام, همرای بازیکنان و قهرمان تيم خوده بسيار راحت احساس ميکنم, بعد از این نیز تلاش نهایی خواهم کرد که به کشور و هموطنان خود افتخارات بيارم و تيم ملی را به سرحدی برسانم که ارمان و خواهش هموطنانم هست.

باید گفت؛ راشد خان قبل از این نیز مسولیت کاپیتانی تیم ملی کشور را در بازی های بیست آوره، یکروزه و تست به عهده داشته است که در آن به خوبی خود درخشیده است.