در چهار ماه گذشته به بیش از صد شکایت رسیدگی شده است

بخش سمع شکایات اداره کرکت بورد افغانستان از چهار ماه به اینسو به بیش از صد شکایت بازیکنان کرکت داخلی، بازیکنان تیم ملی و برخی کارمندان این اداره در مرکز و ولایات رسیدگی کرده است.
در چهار ماه گذشته به بیش از صد شکایت رسیدگی شده است

این بخش به مشکلات اساسی در سطح ولایات نیز رسیدگی کرده و همچنان سفر های ولایتی نیز در این زمینه ها داشته که نمونه‌ی بارز آن سفر هیئت اداره کرکت بورد به ولایت پکتیا بود. هیئت یادشده در جریان سفر اش مشکلات فعالان مدنی و بازیکنان کرکت این ولایت را شنیده و برای حل آن اقدامات لازم را روی دست گرفت.

اداره کرکت بورد افغانستان در سفر به سمت شفافیت به حمایت همه ذینفعان خود (بازیکنان ، کارمندان فنی و اداری و افراد مرتبط با کرکت) نیاز دارد و بخش سمع شکایات به همه افرادی که شکایت دارند اطمینان می دهد که در صورت درخواست، هویت آنها محرم باقی خواهد ماند.

لازم به ذکر است که تمام هموطنان، علاقمندان کرکت و افراد شاکی میتوانند از راه های مختلف مانند، شماره تلفون، ایمیل آدرس، وتساپ، صندوق های شکایات که در ولایات مختلف نصب شده اند و یا هم با تشریف آوردن به دفتر مرکزی شکایات شان را ثبت نمایند.

شماره تلفون و وتساپ: ۰۰۹۳۷۲۹‍۱۲۸۳۱۶

ایمیل آدرس: (Complaint@afghancricket.af)