تیم مس عینک اتلان امروز نیز در بازی چهارم لیگ کریکت شپگیزه پیروز شد

به نماینده گی تیم وزیرزی مس عینک نورعلی زدران و رحمن الله گربز امروز توپزنی بسیار موفق و درخشنده انجام داد و تیم خود را به پیروزی رساند.
تیم مس عینک اتلان امروز نیز در بازی چهارم لیگ کریکت شپگیزه پیروز شد

تیم وزیرزی مس عینک در بازی دوم خود به تیم پاراگان بند امیر به تفاوت ۹ دوش شکست داد و در مسابقات جاری لیگ کریکت شپگیزه پیروزی دومی را نیز از آن خود نمود، اما برعکس تیم پاراگان بند امیر بطور متواتر دو بازی را باخت.

بازی چهارم فصل ششم لیگ کریکت شپگیزه امروز حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح بین تیمهای وزیرزی مس عینک اتلان و پاراگان بند امیر خاماران آغاز شد که در آغاز مس عینک اتلان قرعه ی بازی را برد و نخست مقابل تیم بندامیر خاماران فیصله توپزنی کرد.

از جمله توپزنان مس عینک نورعلی زدران و رحمن الله گربز ۱۳۴ دوش مشارکت کرد و هدف تیم خود را بسیار بالا برد که این مشارکت دومین هدف بزرگ در تاریخ لیگ کریکت شپگیزه بوده است.

تیم وزیرزی مس عینک در همه ۲۰ آور با از دست دادن چهار بازیکن ۱۹۲ دوش انجام داد که از جمله نورعلی زدران ۷۷ دوش، رحمن الله گربز ۵۶ دوش و طارق ستانکزی ۲۱ دوش انجام دادند.

اما به تعقیب ۱۹۳ دوش هدف مس عینک اتلان، تیم پاراگان بندامیر خاماران در همه ۲۰ آور با از دست دادن شش بازیکن خود ۱۸۳ دوش انجام داد و نتوانست پیروزی را از آن خود نماید که از جمله توپزنان این تیم شوکت زمان ۵۴، جاوید احمدی ۴۱ و ناصر جمال ۳۹ دوش انجام دادند.

از میان توپ اندازان وزیرزی مس عینک اتلان نوین الحق، محمد نبی، یمین احمدزی و نوراحمد هر کدام یک ویکت بدست آوردند.

جایزه بهترین بازیکن این بازی را نیز نورعلی زدران بدست آورد که به نفع تیمم خود بسیار توپ اندازی موفقی انجام داده بود و ۷۷ دوش را کسب کرد.

قابل یادآوری است که حوالی ساعت ۱:۱۵ امروز نیز تیمهای کابل بازان و سپین غر زمریان در استدیوم کریکت کابل به مصاف همدیگر میروند.