اعضای جدید بورد کرکت افغانستان معرفی شدند

براساس حکم شماره ۵۵۸ ریاست الوزرا، ۹ عضو بورد کرکت افغانستان، معرفی شدند که آقای میرویس اشرف مسوولیت ریاست این بورد را به عهده خواهد داشت.
اعضای جدید بورد کرکت افغانستان معرفی شدند

براساس حکم شماره ۵۵۸ ریاست الوزرا، ۹ عضو بورد کرکت افغانستان، معرفی شدند که آقای میرویس اشرف مسوولیت ریاست اداره و این بورد را به عهده خواهد داشت.

طبق این حکم، محترم میرویس اشرف، به عنوان رییس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان و رئیس بورد و محترم عبدالرحمن الکوزی تاجر ملی، محترم زمری کامگار رییس شرکت هوایی کام ایر، محترم عبیدالله صدر خیل تاجر ملی، محترم خان جان الکوزی معاون اطاق های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم داکتر خالد حاتم رییس پوهنتون کاردان، محترم الله داد نوری بازیکن سابق تیم ملی، رئیس احمدزی بازیکن پیشین و مربی تیم ملی زیر ۱۹ سال و محترم رحمت الحق فاضل رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه به عنوان اعضای ۹ گانه بورد کرکت افغانستان معرفی شدند.

قابل ذکر است که در این حکم بر بی طرفی و استقلالیت اداره کرکت بورد افغانستان تاکید شده و از تمامی اعضای بورد خواسته شده است که اداره کرکت بورد افغانستان را در راستای جلب کمک های مالی مشترکآ همکاری نمایند.