تیم ملی زیر ۱۹ سال افغانستان راهی امارات شد

تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز برای شرکت در نهمین دور مسابقات جام آسیایی بازیکنان زیر ۱۹ سال راهی امارات متحده عربی شد.
تیم ملی زیر ۱۹ سال افغانستان راهی امارات شد

تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز برای شرکت در نهمین دور مسابقات جام آسیایی بازیکنان زیر ۱۹ سال راهی امارات متحده عربی شد.

این مسابقات با حضور ۸ تیم آسیایی به تاریخ ۲۳ دسامبر در امارات متحده عربی آغاز می شود که تیم ملی زیر ۱۹ سال افغانستان در بازی های گروپی خود در برابر تیم های هند، پاکستان و امارات متحده عربی به میدان خواهد رفت.

میرویس اشرف، رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی که پیش از سفر بازیکنان به برگزار شده بود، در مورد آمادگی کلی تیم صحبت کرد و گفت: " تیم زیر ۱۹ سال مسابقات مهمی در پیش دارد و برای آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان در کابل و ننگرهار کمپ های تمریناتی برگزار شد."

آقای اشرف با بیان اینکه همه بازیکنان آزمون یویو را پشت سر گذاشته اند، افزود: " بازیکنان جوان ما اینبار آمادگی بیشتر دارند و در هردو مسابقات که جام آسیایی و جام جهانی بازیکنان زیر نزده سال است خوب خواهند درخشید. همچنان اداره کرکت بورد افغانستان ضمن افزایش در فیس بازیکنان (میچ فیس)، در صورت درخشش خوب جوایز نقدی دیگر نیز برای این ستاره های جوان در نظر گرفته است."

همچنین نصیب خان رئیس اجرائیوی اداره کرکت بورد افغانستان در خطاب به بازیکنان گفت: " تیم زیر نزده سال افغانستان از حمایت کامل اداره کرکت بورد و ملت برخوردار است و باید گفت که شما ۲۰ بهترین بازیکن زیر نزده سال کشور هستید، تلاش نماید که به گونه تیمی عمل نموده و با روحیه بلند به میدان داخل شوید تا باشد افتخارات بیشتری نصیب افغانستان شود."

لازم به ذکر است که تیم ملی زیر نزده سال افغانستان امروز کابل را به مقصد امارات متحده عربی ترک کرد تا بتوانند قبل از شرکت در مسابقات جام آسیایی تمرینات ضروری خود را در آنجا انجام داده و برای مسابقات آماده شوند.