مرحله دوم کمپ تمریناتی تیم ملی در کابل پایان یافت

مرحله دوم کمپ آموزشی و تمریناتی تیم ملی که به هدف آمادگی های هرچه بیشتر بازیکنان برای بازی های یک روزه بین المللی، سوپرلیگ شورای بین المللی کرکت و برخی بازی های برنامه‌ریزی شده‌ی دیگر در کابل آغاز شده بود، پایان یافت.
مرحله دوم کمپ تمریناتی تیم ملی در کابل پایان یافت

در این مرحله کمپ که ۲۸ بازیکن شرکت داشتند، لانسکلوزنر سرمربی تیم ملی و دیگر مربیان داخلی و خارجی روی مهارت های توپزنی، مهار کردن توپ، توپ اندازی و فیتنس (تناسب اندام) آنها با مراعات نمودن توصيه های صحی، کار کردند.
همچنان در این کمپ سه بازی تمریناتی نیز بین بازیکنان تیم ملی به راه انداخته شد.
گفتنی است که مرحله نخست این کمپ با اشتراک ۳۰ بازیکن به تاریخ دهم ماه گذشته آغاز و ۱۵ روز دوام پیدا کرد که در آن مرحله ضمن کار روی مهارت های بازیکنان، سه بازی میان‌خودی (سناریو) نیز انجام دادند.