بازیکنان تیم ملی با کودکان پرورشگاه (شمسه) بازی تشویقی انجام داد

بازیکنان تیم ملی کرکت با کودکان پرورشگاه (شمسه) شهر کابل دیدار و  یک بازی تشویقی با آنان انجام دادند.
بازیکنان تیم ملی با کودکان پرورشگاه (شمسه) بازی تشویقی انجام داد

بازیکنان تیم ملی کرکت با کودکان پرورشگاه (شمسه) شهر کابل دیدار و  یک بازی تشویقی با آنان انجام دادند.


استادان پرورشگاه شمسه ضمن قدردانی از تشریف آوری بازیکنان تیم ملی گفتند که کودکان این پرورشگاه همیشه قهرمانان خود را در دعا های شان به یاد داشته اند و برای پیروزی آنان در مسابقات جام جهانی به گونه هفته وار ختم قرآن عظیم الشان برگزار می کنند.
همچنان نظیم جار عبدالرحیمزی  مدیر تیم ملی از استادهای این پرورشگاه به دلیل مساعد کردن زمینه تعلیم برای کودکان بی سرپرست  تشکری کرد  تاکید کرد که ستاره های تیم ملی به تشویق و دعای این کودکان و تمام هموطنان نیاز دارند.


لازم به ذکر است که تیم ملی افغانستان در همین نزدیکی ها به هدف اشتراک در مسابقات جام جهانی روانه ی امارات متحده عربی خواهد شد.