ورزشگاه کرکت بهسود ولایت ننگرهار به نام "نجیب الله تره‌کی" نامگذاری شد

نجیب الله تره‌کی توپزن قدرتمند و ستاره تیم ملی، چند روز پیش در یک رویداد ترافیکی به شدت زخمی شد که روز گذشته در یک شفاخانه ولایت ننگرهار درگذشت. طبق تصمیم رهبری اداره کرکت بورد افغانستان، اینکه وی برای همه هموطنان دارای مقام قهرمانی است و همیشه پرچم کشور را به اهتزاز درآورده است، ورزشگاه کرکت بهسود ولایت ننگرهار به نام وی نامگذاری شد.
ورزشگاه کرکت بهسود ولایت ننگرهار به نام "نجیب الله تره‌کی" نامگذاری شد

نجیب الله تره‌کی توپزن قدرتمند و ستاره تیم ملی، چند روز پیش در یک رویداد ترافیکی به شدت زخمی شد که روز گذشته در یک شفاخانه ولایت ننگرهار درگذشت. طبق تصمیم رهبری اداره کرکت بورد افغانستان و اینکه وی برای همه هموطنان دارای مقام قهرمانی است و همیشه پرچم کشور را به اهتزاز درآورده است، ورزشگاه کرکت بهسود ولایت ننگرهار به نام وی نامگذاری می شود.

فرهان یوسفزی رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان در این زمینه گفته است: ((بدون شک نجیب تره‌کی مرد با اخلاق و سرمایه بزرگ کشور بود که مرگ او ما را سخت اندوه‌گین ساخت، یاد او همیشه در قلب ما زنده است و به روح وی دعا خواهیم کرد.))

آقای یوسفزی افزود، بازیکنان تیم ملی پرچم افغانستان را همیشه در میدان های بین المللی به اهتزار در آورده اند و نجیب الله تره کی نیز از جمله همین بازیکنان بود که در این زمینه تلاش های زیادی کرده و با تلاش های آنان ما برای هموطنان افتخار و خوشی بخشیده ایم.))

به گفته وی: (( پس ماهم باید از تلاش های آقای تره‌کی قدردانی کنیم و من میخواهم امروز ورزشگاه بهسود ولایت ننگرهار را به نام وی نامگذاری نمایم که این ورزشگاه پس از این به نام ستاره ملی نجیب الله تره کی یاد خواهد شد.))

قابل یادآوری است که مرحله اول کار ورزشگاه بهسود ولایت ننگرهار در حال تکمیل شدن است که در همین نزدیکی ها کار مرحله دوم آن به گونه معیاری آغاز خواهد شد.