مس عینک تیم بست را با تفاوت ۲ ویکیت شکست داد

مس عینک امروز در نهمین بازی جام لیست ای غازی امان الله خان تیم بست را با تفاوت دو ویکیت در ورزشگاه کرکت کندهار شکست داد.
مس عینک تیم بست را با تفاوت ۲ ویکیت شکست داد

مس عینک امروز در نهمین بازی جام لیست ای غازی امان الله خان تیم بست را با تفاوت دو ویکیت در ورزشگاه کرکت کندهار شکست داد.

قرعه این بازی را تیم مس عینک برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم بست توپ اندازی نماید. تیم بست در نیمه نخست بازی به توپزنی آغاز کرد که توانست در پنجاه اور با از دست دادن ۹ ویکیت ۱۹۰ دوش به تیم مقابل هدف تعین نماید.

در این نیمه، نصیب الله ۷۲، منیر احمد ۲۹، ناصر جمال ۲۴ و سید شیرزاد ۲۲ دوش به سود تیم بست انجام دادند. درهمین حال ضیا اکبر و ظاهر خان هرکدام سه ویکیت، احسان الله دو و یوسف زازی یک ویکیت به سود تیم مس عینک بدست آوردند.

تیم مس عینک در نیمه دوم بازی به توپزنی آغاز کرد که توانست هدف تعین شده را با از دست دادن هشت ویکیت در آور ۴۹،۴ بدست آورده و بازی را به نفع خود تمام کند. در نیمه دوم، رحمت شاه ۴۵، غمی زدران ۴۳ و احسان الله احسان ۲۵ دوش انجام دادند.

در همین حال احمد ضیا سه ویکیت، سید شیرزاد، یمین احمدزی، نوید احمد، عبدالله تره خیل و عبدالباقی هر کدام یک ویکیت به سود تیم بست بدست آوردند.

ظاهر خان که در این بازی سه بازیکن تیم بست را از بازی خارج کرد، جایزه بهترین بازیکن را بدست آورد.

قرار است که فردا تیم های بند امیر و آمو در آخرین بازی مرحله اول جام خارجی امان الله در ورزشگاه کندهار به مصاف هم بروند.