تیم سپین غر در برابر مس عینک شکست را پذیرفت

تیم مس عینک امروز در دومین بازی جام لیست ای غازی امان الله خان تیم سپین غر را با تفاوت ۳۸ دوش شکست داد.
تیم سپین غر در برابر مس عینک شکست را پذیرفت

تیم مس عینک امروز در دومین بازی جام لیست ای غازی امان الله خان تیم سپین غر را با تفاوت ۳۸ دوش شکست داد.

قرعه این بازی را تیم سپین غر برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم مس عینک توپ اندازی نماید، گرچه مس عینک بازی را در بخش توپزنی خوب آغاز نکرد اما باز هم با ۵۷ دوش غمی زدران، ۲۸ دوش رحمت شاه، ۱۹ دوش رحیم منگل و ۱۷ دوش شاهد الله کمال، ۱۸۳ دوش به تیم مقابل هدف تعین کرد.

در همین حال سمیع الله شینواری چهار ویکیت، قیس احمد و آفتاب عالم هریک دو ویکیت، فرید ملک و طارق ستانکزی هرکدام یک ویکیت به سود تیم سپین غر بدست آوردند.

تیم سپین غر در نیمه دوم بازی به توپزنی آغاز کرد که با از دست دادن تمام ویکیت ها در اور ۳۵ام ۱۴۵ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۳۸ دوش به تیم مس عینک واگذار کرد. قیس احمد ۳۵، عثمان غنی و بهیر شاه هرکدام ۱۸، فرید ملک ۱۶، ذبید اکبری ۱۴، اکرام علی خیل ۱۱ و سمیع الله شینواری ۱۰ دوش به سود تیم سپین غر انجام دادند.

در همین حال، حسیب الله پنج، ظاهر خان سه و یوسف زازی یک ویکیت به سود تیم مس عینک بدست آوردند.

حسیب الله با گرفتن پنج ویکیت جایزه بهترین بازیکن را ازآن خود کرد. قابل یادآوری است که بازی سوم جام لیست ای غازی امان الله خان فردا بین تیم های بست و آمو در ورزشگاه کرکت کندهار برگذار خواهد شد.