مس عینک برای دومین بار متوالی قهرمان جام غازی امان الله خان شد

عصر امروز در بازی مرحله نهایی مسابقات کرکت جام لیست ای غازی امان الله خان، مس عینک توانست حریفش (تیم آمو) را از سر راه برداشته و برای دومین بار قهرمان گردد.
مس عینک برای دومین بار متوالی قهرمان جام غازی امان الله خان شد

عصر امروز در بازی مرحله نهایی مسابقات کرکت جام لیست ای غازی امان الله خان، مس عینک توانست حریفش (تیم آمو) را از سر راه برداشته و برای دومین بار قهرمان گردد.

تیم مس عینک این بازی را با تفاوت هفت ویکیت به نفع خود تمام کرد و برای دومین بار متوالی جام قهرمانی را بالای سر برد. قره بازی نهایی این جام را تیم مس عینک برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم آمو توپ اندازی نماید. تیم آمو در ۵۰ اور با از دست دادن ۷ ویکیت، ۱۶۱ دوش به تیم حریف هدف تعین کرد.

عبدالمالک ۱۰۷، افسر زازی ۴۶، عظمت الله ۴۲ و ننگیالی خروتی ۲۹ دوش به سود تیم آمو انجام دادند. در همین حال، ضیا شریفی، ظاهر خان و ضیا اکبر هرکدام دو ویکیت و حسیب الله یک ویکیت به سود تیم مس عینک بدست آوردند. تیم مس عینک پس از آمو به توپزنی آغاز کرد که در اور ۴۶،۱ با از دست دادن سه ویکیت هدف تعین شده حریف را بدست آورد و تیم آمو را با تفاوت هفت ویکیت شکست داد.

رحمان الله گربز ۱۲۸، رحیم منگل ۴۳، شاهد الله کمال ۳۶ و رحمت شاه ۱۹ دوش به سود تیم مس عینک انجام داد. در همین حال شرف الدین اشرف دو ویکیت و وفادار مومند یک ویکیت به سود تیم آمو بدست آوردند. رحمن الله گربز که در این بازی ۱۲۸ دوش انجام داد، جایزه بهترین بازیکن این بازی را بدست آورد.

جاوید احمدی کپتان تیم آمو که در این بازی ها ۲۵۳ دوش و سه ویکیت بدست آورده است جایزه بهترین بازیکن تونمنت، رحمت شاه با انجام دادن ۲۵۷ دوش جایزه بهترین توپزن، ظاهر خان با گرفتن ۱۳ ویکیت جایزه بهترین توپ انداز و حسیب الله با گرفتن ده ویکیت جایزه بازیکن جوان این تورنمنت را بدست آوردند.