تیم مس عینک برای سومین بار قهرمانی جام مس عینک را به نامش ثبت کرد

تیم مس عینک امروز در مسابقه نهایی لیست ای یا جام غازی امان الله مقابل تیم آمو وارد میدان شده که در نتیجه توانست به تفاوت هفت ویکت تیم آمو را با شکست مواجه نماید و برای سومین دفعه مقام قهرمانی این مسابقات را با خود حفظ نماید.
تیم مس عینک برای سومین بار قهرمانی جام مس عینک را به نامش ثبت کرد

تیم مس عینک امروز در مسابقه نهایی لیست ای یا جام غازی امان الله مقابل تیم آمو وارد میدان شده که در نتیجه توانست به تفاوت هفت ویکت تیم آمو را با شکست مواجه نماید و برای سومین دفعه مقام قهرمانی این مسابقات را با خود حفظ نماید.


قبل از آغاز این بازی تیم مس عینک توانست قرعه ی بازی را ببرد که در نتیجه مقابل تیم آمو فیصله توپ اندازی نمود که در نهایت تیم آمو را بعد از کسب ۷۴ دوش از میدان خارج کرد.
از میان توپزنهای آمو فقط عمران میر توانست که ۳۱ دوش را بدست آورد، اما بازیکنان دیگر تیم نتوانستند که از توپ اندازان مس عینک دوشهای بیشتر کسب نمایند، در حالیکه توپ اندازان مس عینک بسیار موفقانه بازی کردند و خوب درخشیدند.
از جمله توپ اندازان مس عینک فضل نیازی با انجام دادن ۴،۳ آور، به از دست دادن ۱۰ دوش، چهار ویکت؛ همچنان ضیاءالرحمن شریفی در شش آور به از دست دادن ۱۱ دوش؛ سه بازیکن، نور احمد در چهار آور، با از دست دادن ۱۰ دوش، دو بازیکن و خلیل گربز یک بازیکن تیم آمو را از میدان خارج کردند.


 بعدا تیم مس عینک به تعقیب هدف آمو توانست که در ۱۵ آور هدف تیم مقابل را بدست آورد و برای سومین دفعه قهرمان این مسابقات شود که از جمله توپزنهای مس عینک رحمن الله ۲۵ دوش ناسوخته، نوید عبید ۲۰ دوش، فضل نیازی ۱۵ و شاهدالله ۱۰ دوش ناسوخته بدست آوردند و تیمش را به قهرمانی رساند.
توپ اندازان آمو نتوانستند خوب بدرخشند که از میان شان عبدالواسع، ابراهیم و محمد سلیم هر کدام یک ویکت بدست آوردند، اما جلو بازیکنان مس عینک را نتوانستند.
قابل یاد آوری است که تیم مس عینک قبل از این نیز دو دفعه بطور متواتر قهرمان مسابقات جام غازی امان الله خان شده است.


باید گفت که در میدان کندهار بزودی بازی های فرست کلاس احمدشاه ابدالی نیز هفته آینده آغاز خواهد شد که تا یک ماه ادامه خواهد یافت.