تیم اکادمی ملی با شکست دادن تیم کاروان به قهرمانی رسید

تیم کرکت اکادمی ملی در دیدار نهایی مسابقات بین کلب های ثبت شده‌ نزد اداره کرکت بورد افغانستان، حریفش ( تیم اکادمی کاروان) را از پیش رو برداشت و جام قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.
تیم اکادمی ملی با شکست دادن تیم کاروان به قهرمانی رسید

تیم کرکت اکادمی ملی در دیدار نهایی مسابقات بین کلب های ثبت شده‌ نزد اداره کرکت بورد افغانستان، حریفش ( تیم اکادمی کاروان) را از پیش رو برداشت و جام قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.
قرعه این بازی را تیم اکادمی ملی برد و نخست به توپزنی آغاز کرد که در بیست آور با از دست دادن هفت ویکیت ۱۴۳ دوش به تیم مقابل هدف تعین کرد.
سبحان الله ۴۵، هجرت الله ۳۲ و مکمل ۲۲ دوش به سود تیم اکادمی ملی انجام دادند. در همین حال فیصل و زبیر هرکدام دو، گل ولی، الله محمد و عبدالکریم هرکدام یک بازیکن تیم اکادمی ملی را از میدان بیرون کردند.
تیم اکادمی کاروان در نیمه دوم بازی به توپزنی آغاز کرد که با از دست دادن ۹ ویکیت ۱۳۸ دوش انجام داد و نتوانست هدف تعین شده تیم حریف را بدست بیاورد و بازی را با تفاوت چهار دوش به تیم اکادمی ملی واگذار کرد.
مصطفی سلیم ۳۹، فیصل خان ۳۳ و عبدالکریم ۱۳ دوش به سود تیم اکادمی کاروان انجام دادند. در همین حال  پوپل ۳، مکمل و حمید هرکدام دو و سیف الله یک ویکیت به سود تیم اکادمی ملی بدست آوردند.
پوپل که در بازی امروز سه بازیکن تیم اکادمی کاروان را از میدان بیرون کرد، جایزه بهترین بازیکن را بدست آورد.
قابل یادآوری است که حسن عیسی خیل توپزن تیم اکادمی محمد نبی با انجام دادن ۳۰۰ دوش به عنوان بهترین توپزن، سیف الله توپ انداز اکادمی ملی با بدست آوردن ۹ ویکیت به عنوان بهترین توپ انداز و نثار احمد توپ انداز تیم اکادمی ستار به عنوان بازیکن ایمرجنگ این تورنمنت اعلام شدند.
این بازی ها به تاریخ ۲۱ اکتوبر آغاز شده بود که امروز با قهرمانی تیم اکادمی ملی به پایان رسید.