پیروزی امروز نصیب تیم های میدان وردک، بغلان و کندز شد

ورزشگاه های کرکت کندهار، خوست و غازی امان الله خان ولایت ننگرهار امروز میزبان مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان بودند که در این مسابقات تیم های بغلان، میدان وردک و کندز توانستند حریفان خود را شکست دهند.
پیروزی امروز نصیب تیم های میدان وردک، بغلان و کندز شد

ورزشگاه های کرکت کندهار، خوست و غازی امان الله خان ولایت ننگرهار امروز میزبان مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان بودند که در این مسابقات تیم های بغلان، میدان وردک و کندز توانستند حریفان خود را شکست دهند.

بازی اول امروز مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان بین تیم های میدان وردک و نیمروز انجام شد. تیم نیمروز در نیمه اول بازی به توپزنی پرداخت که در پنجاه آور تعین شده با ازدست دادن هشت ویکیت ۲۰۰ دوش انجام داد. محب الله ۸۱ دوش و نجیب الله ۳۸ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه ملاخیل سه ویکیت و حفیظ دو ویکیت به سود تیم میدان وردک بدست آوردند.

تیم میدان وردک در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که توانست هدف تعیین شده را در ۱۸.۴ آور با ازدست دادن یک ویکیت بدست بیاورد. فیصل خان ۸۲ دوش، هارون عرب ۷۰ دوش و نصیر احمد ۲۶ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه نجیب الله یک بازیکن تیم میدان وردک را از بازی بیرون کرد.

بازی دوم بین تیم های بغلان و سرپل انجام شد که تیم سرپل در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد و توانست در ۴۲ آور با ازدست دادن شش ویکیت ۲۳۳ دوش انجام دهد. عصمت ملکزی ۱۱۱ دوش، جلیل ۳۰ دوش و بصیر احمد ۱۲ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه سلمان خان و حبیب الرحمن هرکدام دو ویکیت،  لعل محمد اکاخیل و یحیی هرکدام یک ویکیت به سود تیم بغلان بدست آوردند.

تیم بغلان در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت و توانست هدف تعیین شده تیم حریف را در ۴۰.۱ آور با ازدست دادن هشت ویکیت بدست بیاورد. ضیا الدین ۶۰ دوش، راحت اندر ۴۶ دوش و بلال احمدی ۲۹ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه محمد عالم خان چهار ویکیت، محمد بلال خان دو ویکیت، نصرت الله زدران و سعید خان هرکدام یک ویکیت به سود تیم سرپل بدست آوردند.

علاوه برآن، ورزشگاه غازی امان الله خان ولایت ننگرهار میزبان تیم های کندز و جوزجان بود. تیم کندز در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در پنجاه آور تعین شده با ازدست دادن هشت ویکیت ۳۱۶ دوش انجام داد. خیرالله ۷۲ دوش، جاوید احمدزی ۷۱ دوش و فرقان ۵۹ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه رحمت الله سه ویکیت، سعید خان دو ویکیت و سلیمان شینواری یک ویکیت به سود تیم جوزجان بدست آوردند.

تیم جوزجان در نیمه دوم به توپزنی پرداخت که در پنجاه آور تعین شده با ازدست دادن هفت ویکیت تنها ۲۵۶ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۶۰ دوش به تیم حریف واگذار کرد. سلمان شینواری ۱۳۲ دوش، رحمت الله مخدوم ۳۸ دوش، عالم زیب احساس ۲۱ دوش و نصرالله ترکمن ۱۷ دوش به سود تیم خود انجام دادند، محمد گل سه ویکیت، عظیم زدران دو ویکیت، جمعه گل میاخیل و حیات هرکدام یک ویکیت به سود تیم کندز بدست آوردند.