پوهنتون کاردان امتیاز حامی مالی عنوان مسابقات در برابر ايرلند را به دست آورد

قرار داد امتیاز حامی مالی عنوان (Title Sponsorship)سلسله بازی های پنجاه اوره با ایرلند، امروز طی یک نشست میان رحمت الله قریشی رئیس اجرائیوی اداره کرکت بورد افغانستان و محترم میرویس نهضت رئیس اجرائیه پوهنتون کاردان به امضا رسید که براساس این قرارداد این سلسله بازی ها به نام جام پوهنتون کاردان نامیده خواهد شد.
پوهنتون کاردان امتیاز حامی مالی عنوان مسابقات در برابر ايرلند را به دست آورد

قرار داد امتیاز حامی مالی عنوان (Title Sponsorship)سلسله بازی های پنجاه اوره با ایرلند، امروز طی یک نشست میان رحمت الله قریشی رئیس اجرائیوی اداره کرکت بورد افغانستان و محترم میرویس نهضت رئیس اجرائیه پوهنتون کاردان به امضا رسید که براساس این قرارداد این سلسله بازی ها به نام جام پوهنتون کاردان نامیده خواهد شد.

رحمت الله قریشی رئیس اجرائیه کرکت بورد افغانستان در این نسشت گفت: (( خرسندم که برای برگزاری بهتر و معیاری سلسله بازی های پنجاه آوره لیگ شورای بین المللی کرکت، با پوهنتون کاردان هماهنگی می کنیم و جای خرسندی است که با رهبری این پوهنتون به نتیجه رسیدیم که با ما همراه شوند.)) آقای قریشی افزود: (( از رهبری پوهنتون کاردان قدردانی میکنم که روی کرکت افغانستان سرمایه گذاری می کنند و ما هم تعهد می‌نمایم که در آینده نیز باهم همکاری داشته باشیم.)) میرویس نهضت رئیس اجرائیه پوهنتون کاردان نیز به نوبه خود گفت: ((برای ما جای افتخار است قرارداد امتیاز حمایت مالی سلسله بازی های پنجاه آوره با ایرلند را به امضا میرسانیم و امید داریم که در آینده نیز با اداره کرکت بورد افغانستان همکار بمانیم و یکجا باهم کار کنیم تا مفاد آن به هردو اداره برسد.)) قابل یادآوری است که براساس این قرارداد، پوهنتون کاردان به بهترین بازیکنان این بازی ها جایزه نیز اعطا خواهد کرد.

گفتنی است که سلسله بازی های پنجاه با ایرلند در چوکات لیگ شورای بین المللی کرکت به تاریخ ۲۱، ۲۴ و ۲۶ ماه جنوری جاری در شهر ابو ظبهی برگزار می شود.