کندهار، کندز و کوچی‌ها تیم های پیروز امروز بودند

پس از پایان بازی های سه گروپ مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان، امروز مسابقات گروپ های دوم، چهارم و ششم در ولایت های خوست، ننگرهار و کندهار آغاز شد.  
کندهار، کندز و کوچی‌ها تیم های پیروز امروز بودند

پس از پایان بازی های سه گروپ مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان، امروز مسابقات گروپ های دوم، چهارم و ششم در ولایت های خوست، ننگرهار و کندهار آغاز شد.  

بازی اول امروز بین تیم های کندهار و میدان وردک انجام شد. تیم میدان وردک در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که ۳۰.۲ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۶۷ دوش انجام داد. عارف خان ۲۲ دوش، تمیم مایار ۱۰ دوش و عبدالله بازون ۹ دوش به سود تبم خود انجام دادند، در حالیکه خیال محمد ۳ ویکیت، بشیر احمد افغان، احمدضیا و فرهاد هرکدام دو ویکیت و عبدالرازق هوتک یک ویکیت به سود تیم کندهار بدست آوردند.

تیم کندهار در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که توانست هدف تعیین شده تیم حریف را در ۹.۵ آور بدست آورد. نعمان شاه ۴۱ دوش و علی احمد ناصر ۲۴ دوش به سود تیم کندهار انجام دادند.

بازی دوم بین تیم های کندز و لغمان بود که تیم کندز در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد و توانست در پنجاه آور تعیین شده با ازدست دادن ۵ ویکیت ۲۷۴ دوش انجام دهد. خیرالله هزاربوز ۷۲ دوش، حیات الله ۶۲ دوش، جمعه گل میاخیل ۵۹ دوش و حکمت الله جبارخیل ۴۷ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه گلزار خان دو ویکیت، ولید میاخیل، سمیع الکوزی و محمد زبیر وفا هرکدام یک ویکیت به سود تیم لغمان بدست آوردند.

تیم لغمان در نیمه دوم بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۴۹.۱ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۲۵۶ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۱۸ دوش به تیم کندز واگذار کرد. نوید الله احمدزی ۷۹ دوش، شاه خسرو ۳۷ دوش، ولید میاخیل ۳۶ دوش و عمران حسن ۲۵ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالکیه محمد گل چهار ویکیت، روح الله عرب سه ویکیت، نصرت الله خان و حیات الله هرکدام یک ویکیت به سود تیم کندز بدست آوردند.

بازی سوم بین تیم های کوچی ها و بغلان در ورزشگاه ولایت خوست انجام شد. تیم بغلان قرعه بازی را برد و به توپزنی آغاز کرد که در پنجاه آور تعین شده با ازدست دادن شش ویکیت ۲۲۳ دوش انجام داد. اکرام شینواری، ۵۱ دوش، فرید ۵۰ دوش، لعل محمد اکاخیل ۴۱ دوش و یحیی خان ۳۱ دوش به سود تیم خود انجام دادند، درحالیکه محبت مومند و دل آغا هرکدام دو ویکیت و اقدام الحق یک ویکیت به سود تیم کوچی ها بدست آوردند.

تیم کوچی ها در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت و هدف تعین شده را در ۳۸ آور با ازدست دادن یک بدست آورد. بارکزی ناصری ۱۰۲ دوش، دل آغا ۷۱ دوش و خیرالله عابد ۲۴ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه حبیب الرحمن یک ویکیت به سود تیم بغلان بدست آورد.