تیم های کندهار و کوچی ها به پیروزی رسیدند

تیم های کوچی ها و سرپل، نیمروز و کندهار امروز در ادامه مسابقات درجه یک ولایتی وزیر محمد اکبرخان به مصاف هم رفتند.
تیم های کندهار و کوچی ها به پیروزی رسیدند

تیم های کوچی ها و سرپل، نیمروز و کندهار امروز در ادامه مسابقات درجه یک ولایتی وزیر محمد اکبرخان به مصاف هم رفتند.

بازی اول بین تیم های کندهار و نیمروز انجام شد. تیم های نیمروز و کندهار امروز در ادامه مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان به مصاف هم رفتند. قرعه بازی را تیم نیمروز برد و نخست به توپ اندازی آغاز کرد. تیم کندهار در نیمه اول توپزنی کرد که در پنجاه آور تعین شده با ازدست دادن پنج ویکیت ۳۱۴ دوش انجام داد. جاوید سلیمانخیل ۱۱۶ دوش، احمد ظاهر پتان ۵۳ دوش، عین الدین کاکر ۳۴ دوش و عبدالرزاق هوتک ۲۵ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه سید احمد قریشی، نزاکت خان هر کدام دو ویکیت و عبدالروف یک ویکیت به سود تیم نیمروز بدست آوردند.

تیم نیمروز در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در ۳۶.۵ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۱۴۵ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۱۶۹ دوش به تیم حریف واگذار کرد. ضیا الحق سلام خیل ۶۴ دوش، نجیب الله ۱۶ دوش و سید احمد قریشی ۸ دوش به سود تیم خود انجام دادند، منظور احمد، عبدالرازق هوتک و محمد فهیم هرکدام دو ویکیت، جلیل خان، فرهاد و احمد ضیا هرکدام یک ویکیت به سود تیم کندهار بدست آوردند.

همچنین بازی دوم بین تیم های کوچی ها و سرپل انجام شد. تیم های سرپل و کوچی ها امروز در ادامه مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان به مصاف هم رفتند. تیم کوچی ها در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در پنجاه آور تعین شده با ازدست دادن ۹ ویکیت ۲۷۰ دوش انجام داد. بارکزی ناصری ۱۶۳ دوش، خیال محمد ۱۶ دوش، یخیی ۱۴ دوش و حسن احمدزی ۱۱ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه محمد خان چهار ویکیت، خالد فاروق سه ویکیت، سید خان و نصرت الله زدران هرکدام یک ویکیت به سود تیم سرپل بدست آوردند.

تیم سرپل در نیمه دوم بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۳۴.۲ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۱۲۶ دوش انجام داد. بصیر احمد ۳۰ دوش، نجیب الله زدران ۲۱ دوش و جلیل ۱۹ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه خیال محمد، بشیر و دل آغا هرکدام سه ویکیت و اقدام الحق یک ویکیت به سود تیم کوچی ها بدست آوردند.