تیم غنی بابا واتر دیفیندرز جام بند کمال خان را ازآن خود کرد

اداره کرکت بورد افغانستان با اشتراک بازیکنان تیم ملی یک بازی بیست آوره دیگر به مناسبت افتتاح بند کمال خان در ولایت خوست به راه انداخت که در نهایت بازی به سود تیم غنی بابا واتر دیفیدرز پایان یافت.
تیم غنی بابا واتر دیفیندرز جام بند کمال خان را ازآن خود کرد

اداره کرکت بورد افغانستان با اشتراک بازیکنان تیم ملی یک بازی بیست آوره دیگر به مناسبت افتتاح بند کمال خان در ولایت خوست به راه انداخت که در نهایت بازی به سود تیم غنی بابا واتر دیفیدرز پایان یافت.

تیم غنی بابا واتر دیفیندرز قرعه این بازی را برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم کمال خان دیم دیویلپرز توپ اندازی نماید. بازیکنان تیم کمال خان دیم دیویلپرز در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کردند که ۱۸.۵ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها، ۱۳۵ دوش انجام دادند. اکرام علی‌خیل ۳۷ دوش، سمیع الله شینواری ۲۵ دوش و حشمت شهیدی ۱۶ دوش به سود تیم کمال خان دیم دیویلپرز انجام دادند، در حالیکه حسیب الله چهار ویکیت، شرف الدین اشرف و ننگیالی خان هرکدام دو ویکیت، یوسف زازی و قیس احمد هرکدام یک ویکیت به سود تیم غنی بابا واتر دیفیندرز بدست آوردند.

تیم غنی بابا واتر دیفیندز در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت و توانست هدف تعین شده را در ۱۲ آور با ازدست دادن دو بازیکن بدست بیاورد. شاهد الله کمال ۵۲ دوش، شرف الدین اشرف ۵۰ دوش و نجیب الله زدران ۱۹ دوش به سود تیم غنی بابا واتر دیفیندرز انجام دادند، در حالیکه سید شیرزاد یک ویکیت به سود تیم کما خان دیم دیویلپرز بدست آورد.