بیانیه مشترک کرکت بورد های افغانستان و پاکستان

 کابل، ۹ مارچ ۲۰۲۳: کرکت بورد افغانستان و کرکت بورد پاکستان مشترکاً توافق کردند که تغییرات جزئی در برنامه سفر سلسله بازی های بیست آوره به میزبانی افغانستان در مقابل پاکستان ایجاد کنند.  شروع این سلسله بازی ها یک روز جلوتر می آید و اکنون از  ۲۴  مارچ آغاز می شود و دو بازی آخر در ۲۶ و ۲۷ مارچ در شارجهٔ امارات متحده عربی برگزار می شود.
بیانیه مشترک کرکت بورد های افغانستان و پاکستان

 کابل، ۹ مارچ ۲۰۲۳: کرکت بورد افغانستان و کرکت بورد پاکستان مشترکاً توافق کردند که تغییرات جزئی در برنامه سفر سلسله بازی های بیست آوره به میزبانی افغانستان در مقابل پاکستان ایجاد کنند.  شروع این سلسله بازی ها یک روز جلوتر می آید و اکنون از  ۲۴  مارچ آغاز می شود و دو بازی آخر در ۲۶ و ۲۷ مارچ در شارجهٔ امارات متحده عربی برگزار می شود.

 تغییرات در برنامه سفر به دلیل در دسترس نبودن فناوری Hawk-Eye برای تاریخ های قبلاً توافق شده ایجاد شده است.  دو بورد مذکور بر روی تغییرات در برنامه سفر توافق کرده اند تا اطمینان حاصل شود که تمام فناوری های نشراتی لازم برای سلسله مسابقات بین دو طرف در دسترس است.

 برنامه اصلاح شده:

 ۲۴ مارچ: نخستین بازی، شارجه
 ۲۶ مارچ: دومین بازی، شارجه
 ۲۷ مارچ: شومین بازی، شارجه