تیم ملی کرکت در بازی اول بیست آوره بین المللی زمبابوی را با شکست مواجه نمود

ملی پوشان کشور امروز در اولین بازی سلسله مسابقات جاری بیست آوره بین المللی امروز به مصاف زمبابوی رفت که در نتیجه ملی پوشان توانستند جانب مقابل را به تفاوت شش ویکت مواجه نماید و پیروزی را از آن خوهد نماید.
تیم ملی کرکت در بازی اول بیست آوره بین المللی زمبابوی را با شکست مواجه نمود

ملی پوشان کشور امروز در اولین بازی سلسله مسابقات جاری بیست آوره بین المللی امروز به مصاف زمبابوی رفت که در نتیجه ملی پوشان توانستند جانب مقابل را به تفاوت شش ویکت مواجه نماید و پیروزی را از آن خوهد نماید.

قرعه این بازی را تیم زمبابوی برد و نخست مقابل تیم افغانستان فیصله توپزنی نمود که در نتیجه در همه ۲۰ آور با از دست دادن هشت بازیکن از تیم افغانستان ۱۵۹ دوش کسب کرد و برای شان ۱۶۰ دوش هدف تعین کرد.

درین بازی از جمله توپزنهای زمبابوی سکندر رضا ۴۵ دوش، مدهیور ۳۲ و چکبوه ۲۹ دوش انجام دادند، در حالیکه توپ اندازان افغان از خود توانایی زیاد نشان داد و توانستند پی در پی ویکتهای تیم مقابل را بدست آوردند.

از جمله توپ اندازان تیم ملی نجات مسعود که امروز نخستین بازی بیست آوره بین المللی وی بوده، توانست سه ویکت را بدست آورد و خوب بدرخشد، در حالیکه فضل حق فاروقی، محمد نبی و راشدخان نیز هر کدام یک ویکت را بدست آوردند.

ملی پوشان کشور در اخرین آور نوبت توپزنی خود توانستند تا از هدف تیم زمبابوی دفاع نماید و در آور ۱۹،۲ به پیروزی برسد که از جمله نجیب الله ځدران ۴۴ دوش ناسوخته، حضرت الله ځاځی ۴۵ دوش، رحمن الل گربز ۳۳ و محمد نبی ۱۵ دوش ناسوخته را انجام داد و تیم ملی را به هدف خود رساند. به نماینده گی تیم زمبابوی ریان برل ۳ بازیکن و لیوک جونگوی یک بازیکن افغان را از میدان بازی خارج کردند.

باید گفت که نجیب الله ځدران در نتیجه ۴۴ دوش ناسوخته و حیاتی، بهترین بازیکن بازی امروزی شناخته شد و موصوف این جایزه را به نجات مسعود بازیکن جوان تیم ملی اعطا کرد که وی نیز در بازی امروزی سه ویکت مهم را کسب کرده بود.

قابل ذکر است که ملی پوشان کشور در دومین رقابت بیست آوره بین المللی فردا حوالی ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر با تیم متذکره (زمبابوی) مواجه خواهد شد.