برنامه بازی های تیم زیر ۱۹ سال افغانستان در جام جهانی تغیر کرد 

برنامه مسابقات تیم ملی زیر ۱۹ سال افغانستان در جام جهانی زیر ۱۹ سالان، پس از دیر رسیدن تیم به ترینیداد و توباگو تغیر کرد و اولین بازی این تیم به دلیل تاخیر و شرایط قرنطین مسابقات، به ۱۸ جنوری موکول شد.
برنامه بازی های تیم زیر ۱۹ سال افغانستان در جام جهانی تغیر کرد 

برنامه مسابقات تیم ملی زیر ۱۹ سال افغانستان در جام جهانی زیر ۱۹ سالان، پس از دیر رسیدن تیم به ترینیداد و توباگو تغیر کرد و اولین بازی این تیم به دلیل تاخیر و شرایط قرنطین مسابقات، به ۱۸ جنوری موکول شد.

افغانستان قرار بود در بازی افتتاحیه خود در ۱۶ جنوری در ترینیداد به مصاف زیمبابوی برود، که اکنون به ۲۲ جنوری موکول شده است. بازی مقابل تیم زیر ۱۹ سال پاکستان بدون تغییر است و طبق برنامه اولیه خود در ۲۰ جنوری برگزار خواهد شد. 

افغانستان در گروپ C رقابت‌ها در کنار سه حریف قرار گرفته است که همه تیم‌های این گروه برنامه بازی‌های خود را تغییر داده‌اند. 

لازم به ذکر است که دو تیم برتر این گروپ جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب می کنند، در حالی که دو تیم انتهایی هر گروپ در مسابقات قهرمانی پلیت به رقابت می پردازند. 

این هفتمین حضور افغانستان در جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سالان است که و بهترین عملکرد اش را در مسابقات سال ۲۰۱۸ داشته است.