فاریاب و میدان وردگ تیمهای مقابل را با شکست مواجه کردند

تیمهای فاریاب و پکتیا در روز چهارم سلسله مسابقات درجه دوم ولایتی، در میدان کرکت ولایت خوست با هم مواجه شدند که در نتیجه فاریاب تیم مقابل را به تفاوت هشت دوش با شکست مواجه نمود.
فاریاب و میدان وردگ تیمهای مقابل را با شکست مواجه کردند

تیمهای فاریاب و پکتیا در روز چهارم سلسله مسابقات درجه دوم ولایتی، در میدان کرکت ولایت خوست با هم مواجه شدند که در نتیجه فاریاب تیم مقابل را به تفاوت هشت دوش با شکست مواجه نمود.

تیم فاریاب نخست با انجام دادن توپزنی در همه ۵۰ آور با از دست دادن هفت بازیکن، به تیم مقابل ۳۰۹ دوش هدف تعین کرد که از جمله توپزنان این تیم هدایت الله ۱۴۳ دوش، نورالحق ۵۶ و زاهد زاخېل ۵۰ دوش انجام دادند، درحالیکه از سوی توپ اندازان پکتیا عبدالسلام ۵ ویکت، کبیر علی خیل و محمد ریاض هرکدام یک ویکت کسب کردند.

اما تیم پکتیا در نوبت توپزنی خود نتوانست تا هدف تیم مقابل را بدست آورد که در ۴۹،۵ آور با کسب ۳۰۰ دوش همه بازیکنانش را از دست دادند و به تفاوت ۸ دوش از تیم مقابل شکست پذیرفت که از میان توپزنان پکتیا حقمل اریا ۱۸۳ دوش، داود ۴۵ دوش و محمد ریاض ۲۴ دوش انجام دادند، درحالیکه از سوی توپ اندازان فاریاب نعمت الله چهار ویکت، نورالحق و حسن صافی هر کدام دو ویکت بدست آوردند و تیم خود را به سرحد پیروزی رساند.

بازیکن برتر بازی امروزی میان تیمهای پکتیا و فاریاب، حقمل اریا بازیکن پکتیا که به نفع تیم خود ۱۸۳ دوش انجام داده بود؛ شناخته شد. این در حالی است که در میدان غازی امان الله خان ولایت ننگرهار تیمهای میدان وردک و فراه به مصاف هم رفتند که تیم فراه به تفاوت ۸۵ دوش از میدان وردک شکست پذیرفت.

تیم میدان وردک با انجام دادن نوبت توپزنی در همه ۵۰ آور با از دست دادن چهار بازیکن به تیم فراه ۳۱۷ دوش هدف تعین کرد که از جمله توپزنان میدان وردک محمد سردار ۱۲۴ دوش ناسوخته، صابر ۶۲ وعمران محمدی ۵۷ دوش انجام دادند.

اما تیم فراه نتوانست که هدف تیم مقابل را بدست آورد و در همه ۵۰ آور با از دست دادن ۹ بازیکن ۲۳۱ دوش انجام دادند و از تیم میدان وردک به تفاوت ۸۵ دوش شکست پذیرفت که از میان توپزنان فراه عبدالرازق ۴۴ و وحیدالله ۳۹ دوش انجام دادند، در حالیکه به نفع تیم میدان وردک رسول خان چهار ویکت، بریال و عمران محمدی هرکدام دو ویکت بدست آوردند و تیم خود را به پیروزی رساند. در این رقابت جایزه بازیکن برتر را محمد سردارد بازیکن میدان وردگ کسب کرد که به نفع تیم خود ۱۲۴ دوش ناسوخته انجام داده بود.

قابل یادآوری است که فردا تیمهای نورستان و فاریاب در میدان کرکت ولایت خوست و تیمهای کوچیان و فراه در استدیوم کرکت غازی امان الله خان ولایت ننگرهار مقابل یکدیگر وارد میدان خواهند شد.