تیم "ایمرجینگ" به زودی تشکیل می شود

براساس تصمیم رهبری اداره کرکت بورد افغانستان، در همین نزدیکی ها تیم ایمرجینگ ( بازیکنان زیر ۲۳سال) تشکیل می‌شود که با محض تشکیل با تیم های خارجی که با اداره های آنان صحبت جریان دارد، مسابقه خواهند داد.
تیم "ایمرجینگ" به زودی تشکیل می شود

براساس تصمیم رهبری اداره کرکت بورد افغانستان، در همین نزدیکی ها تیم ایمرجینگ ( بازیکنان زیر ۲۳سال) تشکیل می‌شود که با محض تشکیل با تیم های خارجی که با اداره های آنان صحبت جریان دارد، مسابقه خواهند داد.

در این تیم قوی ترین بازیکنان تیم ملی زیر ۱۹ سال جام جهانی اخیر و بازیکنانی که در کرکت داخلی عالی عمل کرده و استعدادهای خود را نشان داده اند ، حضور خواهند داشت.

رئیس احمدزی کرکت دایرکتر افغانستان در این رابطه گفته است: ((بدون شک این تیم یک گزینه خوب برای انتخاب بازیکنان خواهد بود که در آینده بازیکنان این تیم و تیم الف براساس توانایی و درخشش به تیم ملی افغانستان راه خواهند یافت.)) آقای احمدزی همچنان افزود: (( به همین منظور ،ما در حال حاضر با تعدادی از اداره های خارجی کرکت در حال صحبت هستیم تا پس از تشکیل تیم ایمرجینگ با آنها مسابقه آماده کنیم و بازیکنانی را که هدف ما هستند دریابیم.))

قابل یادآری است که اداره کرکت بورد افغانستان این کار را به هدف ایجاد یک تیم جوان در آینده نزدیک برای افغانستان انجام میدهد تا از انرژی و استعداهای جوان کشور در بازی های بین المللی استفاده شود و باعث افتخار کشور شوند.