رئیس جدید اجرائیوی اداره کرکت بورد افغانستان معرفی شد

رهبری و اعضای بورد کرکت افغانستان اخیراً با تعدادی از نامزدهای انتخاب شده برای بست ریاست اجرائیوی این اداره مصاحبه کردند که در نتیجه آن داکتر حامد شینواری امروز ۲۶ ماه اپریل به گونه رسمی به عنوان نامزد برتر، به اداره معرفی شد.
رئیس جدید اجرائیوی اداره کرکت بورد افغانستان معرفی شد

رهبری و اعضای بورد کرکت افغانستان اخیراً با تعدادی از نامزدهای انتخاب شده برای بست ریاست اجرائیوی این اداره مصاحبه کردند که در نتیجه آن داکتر حامد شینواری امروز ۲۶ ماه اپریل به گونه رسمی به عنوان نامزد برتر، به اداره معرفی شد.

آقای شینواری در این محفل از سوی محترم رحمت الله قریشی رئیس اجرائیوی قبلی اداره کرکت بورد به کارمندان اداری معرفی شد.

رئیس اجرایی تازه منصوب شده همچنین از یکجا شدن اش با اداره کرکت بورد افغانستان ابراز خرسندی کرد و گفت که اولویت وی توسعه و بدست آوردند دست آوردها خواهد بود.

آقای شینواری افزود: (( افغانستان عضویت دایمی شورای بین المللی کرکت را دارد و برای حفظ این امتیاز نیاز است که یکجا باهم کار کنیم. اینکه جهان در حال پیشرفت و تغیر است همچنان ما نیز تلاش خواهیم کرد تا اداره را عصری سازی (دیجیتلایز) خواهیم کرد تا از ظرفیت موجوده به گونه بهتر استفاده صورت بگیرد.))

رئیس اجرائیوی تازه منصوب شده همچنان تاکید کرد: (( برای بازیکنان سهولت ایجاد خواهد شد پ و برای بدست آوردن این هدف یکجا با هم کار خواهیم کرد.))

موصوف دارای مدرک دکترا در مدیریت پالیسی صحت است و همچنین بشمول اداره کرکت بورد افغانستان در چندین ادارات ملی و بین المللی در سطح رهبری و مدیریت کار کرده است.

قابل یادآوری است که مصاحبه و روند گزینش رئیس اجرائیوی، به گونه شفاف انجام شد که در آن ضمن اعضای بورد، برخی کارمندان این اداره نیز حضور داشتند.