تیم ملی با سه پیروزی پی‌هم جام قهرمانی را بالای سر برد

تیم ملی افغانستان پس از سه پیروزی پیهم در برابر تیم زمبابوی توانست جام قهرمانی سلسله بازی های بیست آوره ابوظبی سن‌شاین را بالای سر ببرد.
تیم ملی با سه پیروزی پی‌هم جام قهرمانی را بالای سر برد

تیم ملی افغانستان پس از سه پیروزی پیهم در برابر تیم زمبابوی توانست جام قهرمانی سلسله بازی های بیست آوره ابوظبی سن‌شاین را بالای سر ببرد.

کریم جنت و فضل الحق توپ اندازان بی‌نظیر تیم ملی افغانستان در بازی سوم سلسله بازی های بیست آوره ابوظبی سن‌شاین خوب درخشیدند و توانستند نتیجه این بازی را به سود افغانستان تغیر دهند.

قرعه این بازی را تیم ملی افغانستان برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم حریف توپ اندازی نماید. ستاره های تیم ملی در نیمه نخست بازی به توپزنی آغاز کردند که در بیست آور تعین شده با ازدست دادن هفت ویکیت، ۱۸۳ دوش انجام دادند. نجیب الله زدران ۷۲ دوش، عثمان غنی ۳۹ دوش و اصغر افغان ۲۴ دوش به سود تیم ملی انجام داد، درحالیکه ریچارد و مزربانی هرکدام دو یکیت، مسکندا، فراز اکرم و سکندر رضا هرکدام یکیت به سود تیم زمبابوی بدست آوردند.

تیم زمبابوی در نیمه دوم بازی برای بدست آوردن هدف تعین شده به توپزنی آغاز کرد که در بیست آور تعین شده با ازدست دادن پنج ویکیت، ۱۳۶ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۴۷ دوش به افغانستان واگذار کرد. سکندر رضا ۴۱ دوش،ریان بورل ۳۹ دوش و مسکندا ۳۰ دوش به سود تیم زمبابوی انجام دادند، در حالیکه کریم جنت دو ویکیت، فضل الحق فاروقی، محمد نبی و نوین الحق هرکدام یک ویکیت به سود تیم ملی افغانستان بدست آوردند.

نجیب الله زدران جایزه بهترین بازیکن این بازی و کریم جنت جایزه بهترین بازیکن این سلسله بازی ها را بدست آوردند.