تورنمنت بازیکنان زیر ۱۶ سال اکادمی های ثبت شده‌ی شهر کابل آغاز شد

تورنمنت بازیکنان زیر شانزده سال اکادمی‌های ثبت شده امروز رسما توسط داکتر حامد شینواری رئیس اجرائیوی اداره کرکت بورد افغانستان در حضور مسئولان اکادمی های خصوصی شهر کابل و دیگر مقام های مسئول، افتتاح شد.
تورنمنت بازیکنان زیر ۱۶ سال اکادمی های ثبت شده‌ی شهر کابل آغاز شد

تورنمنت بازیکنان زیر شانزده سال اکادمی‌های ثبت شده امروز رسما توسط داکتر حامد شینواری رئیس اجرائیوی اداره کرکت بورد افغانستان در حضور مسئولان اکادمی های خصوصی شهر کابل و دیگر مقام های مسئول، افتتاح شد.

در این تورنمنت ۳۰ آوره که ۱۸ روز دوام خواهد کرد، ۱۲ تیم در دو گروپ در ورزشگاه های ایوبی و زرملوال با هم رقابت خواهند کرد.

گفتنی است که دور نخست این بازی ها نیز سال گذشته از سوی بخش توسعه بازی و اکادمی ملی اداره کرکت بورد افغانستان بین هشت تیم در شهر کابل برگزار شد بود.