اعضای رهبری امارت اسلامی افغانستان با بازیکنان و رهبری اداره کرکت بورد دیدار کردند 

محترم انس حقانی، عضو دفتر سیاسی و تیم مذاکراتی امارت اسلامی افغانستان و محترم احمدالله واثیق، معاون کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان با محترم عزیزالله فضلی سرپرست اداره کرکت بورد و بازیکنان تیم ملی دیدار کردند. 
اعضای رهبری امارت اسلامی افغانستان با بازیکنان و رهبری اداره کرکت بورد دیدار کردند 

محترم انس حقانی، عضو دفتر سیاسی و تیم مذاکراتی امارت اسلامی افغانستان و محترم احمدالله واثیق، معاون کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان با محترم عزیزالله فضلی سرپرست اداره کرکت بورد و بازیکنان تیم ملی دیدار کردند. 


در این دیدار، رهبری امارت اسلامی ضمن وعده هرنوع همکاری، بازیکنان تیم ملی را تشویق کردند تا تلاش کنند که مثل همیشه پیروزی های زیادی به کشور و مردم خود بیاورند. 
انس حقانی، عضو دفتر سیاسی و تیم مذاکره کننده امارات اسلامی افغانستان در جریان سخنانش گفت: "ما به تیم ملی کرکت افغانستان که همیشه باعث خوشحالی هموطنانمان می شود افتخار می کنیم، ما در حد توان با اداره کرکت بورد افغانستان همکاری خواهیم کرد و امیدواریم بازیکنان تیم ملی ما در آینده افتخارات زیادی به کشور کمایی نمایند." 


احمدالله واثیق، معاون کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی نیز به نوبه خود سخنرانی کرد و از موفقیت تیم ملی کرکت ابراز خرسندی نمود. آقای واثیق حمایت خود را از تیم ملی کرکت افغانستان اعلام کرد و گفت: "ما از هر چیزی که برای سلامتی (صحت) مفید باشد، حمایت می کنیم. خوشحالم که با قهرمانان هستم و امیدواریم که این قهرمانان مانند همیشه موفقیت های بیشتری را برای افغانستان به ارمغان بیاورند. "


محترم عزیزالله فضلی، سرپرست اداره کرکت بورد افغانستان، از اعضای رهبری امارت اسلامی افغانستان برای حمایت از بازیکنان تیم ملی و اداره کرکت بورد افغانستان قدردانی کرد و گفت: "بازیکنان تیم ملی با روحیه ملی به میدان میروند، به همین دلیل است که در بیشتر مسابقات شان به پیروزی می رسند." 
آقای فضلی همچنان تاکید کرد که با آمدن وی به این اداره، تغیرات بنیادی به میان خواهد آمد و سعی می کند که از این طریق لبخندی بر لب های هموطنان بیاورد. 


در پایان این دیدار ، حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی به نمایندگی از بازیکنان صحبت و از رهبری امارت اسلامی تشکر کرد و همچنان به آنها وعده سپرد که افتخارات زیادی به افغانستان خواهند آورد.