تصمیم کرکت استرالیا در مورد افغانستان ناعادلانه و نگران کننده است

کرکت بورد استرالیا در بیانیه ای اعلام کرده است که سه مسابقه سوپرلیگ جام جهانی آینده با افغانستان را لغو کرده است، کرکت بورد افغانستان این تصمیم را ناعادلانه، زودرس و نگران کننده می داند، که درین مورد به زودی موضع خود را با شورای بین المللی کرکت و بورد کرکت استرالیا در میان خواهد گذاشت.
تصمیم کرکت استرالیا در مورد افغانستان ناعادلانه و نگران کننده است

کرکت بورد استرالیا در بیانیه ای اعلام کرده است که سه مسابقه سوپرلیگ جام جهانی آینده با افغانستان را لغو کرده است، کرکت بورد افغانستان این تصمیم را ناعادلانه، زودرس و نگران کننده می داند، که درین مورد به زودی موضع خود را با شورای بین المللی کرکت و بورد کرکت استرالیا در میان خواهد گذاشت.

در نتیجه دیدارهای دوجانبه با اعضای کریکت استرالیا، کرکت بورد های هردو کشور برای برگزاری مسابقات بعدی که به میزبانی افغانستان برگزار می شد، به تصمیم کامل رسیده بودند که از سوی هیئت مذکور اطمینان کامل حاصل شده بود و کرکت بورد افغانستان نیز وعده برگذاری این بازی ها را که در بیرون از کشور در نظر گرفته شده بود؛ با تدابیر مدیریتی درست، و تسهیل کامل و موارد دیگر مربوطه را داده بود.

بر اساس این تصمیم، کرکت بورد افغانستان آن را سیاسی، غیرمنطقی، زودرس و یک عقب گرد بزرگ برای یک ملت بزرگ و کرکت دوست افغانستان می خواند.

همچنین شایان ذکر است که کرکت استرالیا نیز با تصمیم خود نشان داده است که کرکت را در نتیجه فشار دولت خود سیاسی میکنند، اما به اساس تعریف مشابه شورای بین المللی کرکت، سایر بوردهای کرکت و کرکت بورد افغانستان، چنین است؛ که هرگز نباید کرکت سیاسی شود، نباید سیاست در آن نشان داده شود، بنا بر این باید در این بازی از سیاست دوری کرد، بخاطریکه کرکت پدیده خوشی مردم افغانستان میباشد.

علاوه بر این، این تصمیم بر احساسات ملت بزرگی که بی اندازه به کرکت عشق می ورزند و کرکت تنها پدیده شادی این کشور است تأثیر زیادی گذاشته است، این ملت همیشه بازیکنان بزرگ و درخشانی را به دنیای کرکت ارائه داده است.  همچنین در همین شرایط سختی که کرکت افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند، انتظار می رفت این کشور بیشتر از کرکت افغانستان حمایت کند.

همچنین کرکت استرالیا قبلا در نتیجه یک تصمیم غیرمنطقی و سیاسی یگانه مسابقه تیست میان این دو بورد را نیز تاکنون به تعویق انداخته است.

باید گفت که کرکت بورد افغانستان تمامی روابط و ارتباطاتی که قبلا با کرکت استرالیا داشته و همچنین اشتراک تمامی بازیکنان افغان در لیگ بزرگ بیش باش استرالیا را مورد بررسی قرار خواهد داد.

همچنین کرکت بورد افغانستان یک بار دیگر اشاره می کند که همه چیز را در این مورد با شورای بین المللی کریکت در میان خواهد گذاشت تا کرکت استرالیا یک بار دیگر در تصمیم خود تجدید نظر کند و از سیاسی کردن کرکت خودداری کند، زیرا این تصمیمات تاثیری بر دولت ها ندارد، بلکه به ملت ها آسیب می رساند. و عشق و علاقه مندی مردم به کرکت را آسیب خواهد زد.