آمو با تفاوت ۷ ویکیت تیم بست را شکست داد

در سومین بازی جام غازی امان الله خان، امروز تیم های آمو و بست به مصاف هم رفتند که آمو تیم میزبان (بست) را با تفاوت هفت ویکیت شکست داد.
آمو با تفاوت ۷ ویکیت تیم بست را شکست داد

در سومین بازی جام غازی امان الله خان، امروز تیم های آمو و بست به مصاف هم رفتند که آمو تیم میزبان (بست) را با تفاوت هفت ویکیت شکست داد.

قرعه بازی سوم این مسابقات را تیم آمو برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم بست توپ اندازی نماید. تیم بست در نیمه نخست به توپزنی آغاز کرد که در پنجاه آور با از دست دادن تمام ویکیت ها، ۲۱۷ دوش به تیم مقابل هدف تعین کرد.

ناصر جمال ۷۰، احسان الله جنت ۶۹ و منیر احمد ۴۷ دوش به سود تیم بست انجام دادند. در همین ننگیالی دو ویکیت، و شرف الدین اشرف یک ویکیت به سود تیم آمو بدست آوردند. در نیمه دوم بازی تیم آمو به توپزنی آغاز کرد که هدف تعین شده را با از دست دادن سه ویکیت در ۴۵،۲ آور بدست آورد و بازی را با تفاوت هفت ویکیت به نفع خود تمام کرد.

جاوید احمد ۱۲۵، زاهد زاخیل ۳۷ و عبدالملک ۲۱ دوش به سود تیم آمو انجام دادند که در توپ اندازی یمین احمدزی و وقار الله هرکدام یک ویکیت به سود تیم بست بدست آوردند. جایزه بهترین بازیکن را جاوید احمدی با ۱۲۵ دوش، به نام خود کرد.

قابل یادآوری است که تیم های سپین غر و بند امیر فردا در بازی چهارم جام غازی امان الله در ورزشگاه کرکت کندهار به مصاف هم میروند.