پیروزی امروز نصیب تیم های نورستان، پروان و غزنی شد

تیم غزنی و هرات در ورزشگاه ملی کندهار، تیم های تخار و پروان در ورزشگاه خوست و تیم های بلخ و نورستان در ورزشگاه غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به مصاف هم‌رفتند.
پیروزی امروز نصیب تیم های نورستان، پروان و غزنی شد

تیم غزنی و هرات در ورزشگاه ملی کندهار، تیم های تخار و پروان در ورزشگاه خوست و تیم های بلخ و نورستان در ورزشگاه غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به مصاف هم‌رفتند.

بازی اول امروز مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان بین تیم های غزنی و هرات انجام شد که در نهایت تیم غزنی به پیروزی رسید. تیم غزنی در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۳۰.۵ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۱۳۵ دوش انجام داد. ایمل ساگر ۲۸ دوش، برکت الله ابراهیمزی ۲۷ دوش و جان محمد زرگی ۱۹ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه عبدالباری محمدی و احمد ولی اسحاقزی هرکدام سه ویکیت، عبدالله کاکر دو ویکیت، نذیر احمد نورزی و عبدالله تره خیل هرکدام یک ویکیت به سود تیم هرات بدست آوردند.

تیم هرات در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در ۳۵.۱ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۹۲ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۴۳ دوش به تیم حریف واگذار کرد.  سلام کاکر ۳۵ دوش، عبدالباری محمدی ۱۹ دوش و احمد ولی اسحاقزی ۱۰ دوش به سود تیم هرات انجام دادند، در حالیکه برکت الله چهار ویکیت، فریدون داوودزی و جان محمد زرگی هرکدام دو ویکیت و داوود شاه مخلص یک ویکیت به سود تیم غزنی بدست آوردند.

بازی سوم بین تیم های تخار و پروان انجام شد که در نهایت بازی به سود تیم پروان پایان یافت. تیم تخار در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۲۲.۴ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۹۷ دوش انجام داد. جاوید شینواری ۴۹ دوش، بختیار و امین ساحل هرکدام ۹ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه صدیق الله نیازی هشت ویکیت، محمد رسول و عرب مهمند هرکدام یک ویکیت به سود تیم پروان بدست آوردند.

تیم پروان در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که هدف تعین شده تیم حریف را در آور ۴۲.۳ بدست آورد و بازی را با تفاوت دو ویکیت برد.  صدیق الله نیازی ۲۲ دوش، آصف دلاور و بشیر هرکدام ۱۶ دوش به سود تیم پروان انجام دادند، در حالیکه امین خان سه ویکیت، ببرو دو ویکیت، نسیم الله، شبیر احمد و سید جان واحدی هرکدام یک ویکیت به سود تیم خود بدست آوردند.

همچنین بازی سوم امروز بین تیم های بلخ و نورستان انجام شد و تیم بلخ نخست به توپزنی آغاز کرد که در ۳۳.۴ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۱۱۸ دوش انجام داد. محمد وسیم ۳۰ دوش، ناصر یادگاری ۲۳ دوش و عبدالرازق ۱۹ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه راشد ناصری و نقیب ننگرهاری هرکدام سه ویکیت، نصرت الله نورستانی و ندیم هرکدام دو ویکیت به سود تیم نورستان بدست اوردند.

تیم نورستان در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که هدف تعیین شده را در ۲۸ آور با ازدست دادن سه ویکیت بدست آورد. نقیب ننگرهاری ۳۸ دوش، زاهد جان ۳۱ دوش و عابد شینواری ۱۳ دوش به سود تیم نورستان انجام دادند، در حالیکه عبدالله متانی دو ویکیت و محمد حلیم یک ویکیت به سود تیم بلخ بدست آوردند.