ملی پوشان کشور پیروزی بزرگ را به نام افغانستان ثبت کرد

بازیکنان ملی کرکت در اولین بازی رسمی خود در مسابقات جاری بیست آوره جام جهانی امروز به مصاف تیم اسکاتلند رفت که در نتیجه پیروزی بزرگ را از آن خود نمود و تیم مقابل را به تفاوت ۱۳۰ دوش با شکست مواجه نمود.
ملی پوشان کشور پیروزی بزرگ را به نام افغانستان ثبت کرد

بازیکنان ملی کرکت در اولین بازی رسمی خود در مسابقات جاری بیست آوره جام جهانی امروز به مصاف تیم اسکاتلند رفت که در نتیجه پیروزی بزرگ را از آن خود نمود و تیم مقابل را به تفاوت ۱۳۰ دوش با شکست مواجه نمود.


قرعه این بازی را تیم افغانستان برد و نخست فیصله کرد، تا مقابل تیم اسکاتلند توپزنی نماید که قهرمانان افغان توانست یک آغاز خوب و موفق داشته باشد که از جمله محمد شهزاد و حضرت الله ځاځی بازی خوب و سریع را آغاز کرد که هر کدام توانست به نفع افغانستان ۴۴ و ۲۲ دوش انجام دهد.
برعلاوه آنها رحمن الله گربز نیز بازی موفق انجام داد و ۴۶ امتیاز کسب کرد، اما نجیب الله ځدران امروز به نفع تیم افغانستان بسیار خوب درخشید و بیشترین ۵۹ دوش را به مجموع امتیازات تیم افغانستان علاوه کرد که بازیکنان افغان توانست با از دست دادن چهار ویکت از تیم مقابل در ۲۰ آور، ۱۹۰ دوش کسب نموده؛ برایشان ۱۹۱ دوش هدف تعین نماید.


باید گفت که از میان توپ اندازان اسکاتلند سفیان شیریف ۲، جوش دیوی و مارک وات هر کدام یک ویکت را بدست آوردند، اما نتوانستند که جلو هدف بزرگ تیم افغان را بگیرد.
بعداً تیم اسکاتلند نوبت توپزنی اش را آغاز کرد، اما از سوی توپ اندازان یا بالران افغان بسیار به سرعت کنترل و از میدان خارج شدند که از جمله مجیب الرحمن توپ انداز موفق تیم ملی، توپ اندازی جالب و پر درخشش انجام داد که با انجام دادن چهار آور، پنج ویکت تیم مقابل را بدست آوردند که در مسابقات بیست آوره جهانی بهترین بازی وی بوده است.


برعلاوه وی راشدخان سلطان کرکت جهان نیز با از دست دادن ۹ دوش، در ۲،۲ آور؛ چهار بازیکن تیم اسکاتلند را از میدان خارج کردند، و نوین الحق نیز یک ویکت را بدست آورد که در نتیجه به تفاوت ۱۳۰ دوش تیم اسکاتلند را شکست داد و اولین پیروزی در سلسله مسابقات جام جهانی بیست آوره را از آن خود کردند.


از میان توپزنهای اسکاتلند جورج منسی ۲۵، کریس گریوس ۱۲ و کایل کیوترز ۱۰ دوش انجام داد، اما بازیکنان شان نتوانستند که در برابر توپ اندازان افغان از خود مقاومت نشان دهند که پی در پی بعد از کسب ۶۰ دوش همه ویکتهایش را از دست دادند و بازی امروزی را به تفاوت ۱۶۰ امتیاز به افغانستان باخت.


قابل یادآوری است که روز جمعه آینده (تاریخ ۲۹ اکتوبر) تیم ملی کرکت در برابر تیم ملی کرکت پاکستان وارد میدان میشود.