ستارگان افغان در مسابقه دوم خویش شکست خوردند

تیم ملی کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان در دومین مسابقه از سلسله بازی های یک روزه با تفاوت ۶۳ دوش مقابل تیم ۱۹ سال بنگله دیش شکست خورد.  تیم افغانستان در پاسخ به ۲۳۲ دوش تیم رقیب، تنها ۱۶۸ دوش با همکاری ۸۹ دوش سهیل به دست آورد و با تفاوت ۶۳ دوش شکست خورد.
ستارگان افغان در مسابقه دوم خویش شکست خوردند

ستارگان افغان در مسابقه دوم خویش شکست خوردند

 تیم ملی کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان در دومین مسابقه از سلسله بازی های یک روزه با تفاوت ۶۳ دوش مقابل تیم ۱۹ سال بنگله دیش شکست خورد.  تیم افغانستان در پاسخ به ۲۳۲ دوش تیم رقیب، تنها ۱۶۸ دوش با همکاری ۸۹ دوش سهیل به دست آورد و با تفاوت ۶۳ دوش شکست خورد.

 پیش از این، ستارگان افغانستان در اولین بازی دو تیم با اختلاف ۱۵۸ دوش پیروز شده بودند.  با شکست تیم افغانستان در بازی امروز، این مسابقات با تساوی دو تیم به پایان رسید.

 گفتنی است از شنبه هفته آینده مسابقات سه جانبه یک روزه بین تیم های ملی کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، بنگله دیش و سریلانکا آغاز می شود.