تیم های بامیان، ب ننگرهار و ب کابل حریفان خود را شکست دادند

تیم ارزگان و ب کابل در ورزشگاه ملی کندهار، تیم های بامیان و پکتیا در ورزشگاه خوست و تیم های کاپیسا و ب ننگرهار در ورزشگاه غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به مصاف هم‌رفتند که در نهایت تیم های بامیان، کاپیسا و ب کابل در مقابل حریفان شان به پیروزی رسیدند.
تیم های بامیان، ب ننگرهار و ب کابل حریفان خود را شکست دادند

تیم ارزگان و ب کابل در ورزشگاه ملی کندهار، تیم های بامیان و پکتیا در ورزشگاه خوست و تیم های کاپیسا و ب ننگرهار در ورزشگاه غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به مصاف هم‌رفتند که در نهایت تیم های بامیان، کاپیسا و ب کابل در مقابل حریفان شان به پیروزی رسیدند.

تیم های ارزگان و ب کابل در بازی اول امروز مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان به مصاف رفتند که در نهایت بازی با تفاوت ۱۳۸ دوش به سود تیم ب کابل پایان یافت. 

بازیکنان تیم ب کابل در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کردند که در پنجاه آور تعین شده با ازدست دادن ۹ ویکیت ۲۶۴ دوش انجام دادند. سهیل خان ۹۰ دوش، عبدالله ۵۲ دوش و حضرت شاه ۳۱ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه احمدالله و انصارالله هرکدام سه ویکیت و رحیم الله دو ویکیت به سود تیم ارزگان بدست آوردند.

تیم ارزگان در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در ۳۰ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۱۲۶ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۱۳۸ دوش به تیم حریف واگذار کرد. لالی خان ۶۲ دوش، انصارالله ۲۴ دوش و عطاالله کاکر ۱۲ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه الماس شیرزاد چهار ویکیت، عزیز الله ببرو و بابر خان هرکدام دو ویکیت، عبدالله و فیروز خان هرکدام یک ویکیت به سود تیم ب کابل بدست آوردند.

بازی دوم امروز بین تیم های کاپیسا و ب ننگرهار انجام شد که در نهایت بازی به سود تیم ب ننگرهار پایان یافت. بازیکنان تیم ب ننگرهار در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کردند که در ۴۸.۱ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۲۷۶ دوش انجام دادند. عابد محمدی ۹۹ دوش، اکبر موسی‌زی ۶۰ دوش و عبدالمجید ۵۰ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه خلیل حبیب‌زی پنج ویکیت، فرمان الله صافی سه ویکیت، عرفان الله صافی و آصف شاه هرکدام یک ویکیت به سود تیم کاپیسا بدست آوردند.

تیم کاپیسا در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که ۴۶.۵ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۲۱۱ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۶۵ دوش به تیم ب ننگرهار واگذار کرد. حنضله استانکزی ۳۲ دوش، ستوری صافی ۲۸ دوش و فرمان الله صافی ۲۷ دوش به سود تیم کاپیسا انجام دادند، در حالیکه همایون شینواری و جمیل شینواری هرکدام سه ویکیت و عابد محمدی دو ویکیت به سود تیم ب ننگرهار بدست آوردند.

بازی سوم امروز بین تیم های بامیان و پکتیا انجام شد که تیم بامیان در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در پنجاه آور تعین شده با ازدست دادن پنج ویکیت ۲۶۱ دوش انجام داد. روشان زرملوال ۱۱۲ دوش، خالد احمدزی ۶۱ دوش و سباوون بنوری ۵۸ دوش به سود تیم بامیان بدست آوردند، در حالیکه محب الله زرمتی، رضوان منگل، حقمل آریا و سمیع مبارز هرکدام یک ویکیت به سود تیم پکتیا بدست آوردند.

تیم پکتیا در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در ۴۶.۴ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۲۲۱ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۴۰ دوش به تیم حریف واگذار کرد. حقمل آریا ۵۱ دوش، یوسف شاه ۴۰ دوش و محب الله زرمتی ۲۸ دوش به سود تیم پکتیا انجام دادند، در حالیکه لطیف میرزکوال سه ویکیت، امیر زیب و احسان الله اوریاخیل دو ویکیت و صدیق الله یک ویکیت به سود تیم بامیان بدست آوردند.